Reikalavimai griežti, bet jų laikytis būtina

Biologinio saugumo tikslas – užtikrinti, kad į kiaulių laikymo ir jų pašaro ruošimo vietas nepatektų pašaliniai asmenys, transportas, gyvūnai bei priemonės, įrankiai, instrumentai ir kiti daiktai ar įrenginiai, kuriais gali būti pernešti gyvūnų užkrečiamųjų ligų sukėlėjai. Būtina užregistruoti kiaulių laikymo vietas ir kas ketvirtį deklaruoti laikomų kiaulių skaičių VMVT teritoriniame padalinyje arba apylinkės seniūnijose ar perduoti šią informaciją privačiam veterinarijos gydytojui.
Kiaulių laikymo patalpos laikomos kiaulių laikymo vieta ir kiaulių auginimo zona, į kurias įeinant būtina persirengti darbiniais ar specialiais drabužiais ir persiauti darbiniais ar specialiais batais, o išeinant privaloma persirengti naudotus darbinius ar specialius drabužius ir persiauti naudotus darbinius ar specialius batus. Drabužiai ir batai turi būti švarūs, drabužiai – reguliariai skalbiami ir keičiami, batai – valomi ir dezinfekuojami.
Įtaręs, kad laikomos kiaulės serga užkrečiamąja liga: jos neėda, karščiuoja, yra apatiškos, svirduliuoja, vemia, viduriuoja, kiaulių savininkas ir laikytojas privalo nedelsiant pranešti VMVT visą parą veikiančiu nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403, kreiptis į VMVT teritorinį padalinį, esantį kiekviename rajone, arba pranešti privačiam veterinarijos gydytojui. Pastarajam reikia sudaryti sąlygas apžiūrėti kiaules, jas stebėti, prireikus ir gydyti, vakcinuoti, imti kraujo ar kitus mėginius laboratoriniams tyrimams ir taikyti kitas veterinarines priemones.
Jeigu kiaulės jų laikymo vietoje vakcinuojamos, kiaulių vakcinavimo programas suderinti su atitinkamu VMVT teritoriniu padaliniu, užtikrinti, kad kiaulėms gydyti, vakcinuoti būtų naudojami tik Veterinarinių vaistų registre įregistruoti veterinariniai vaistai.
Kiaulių laikymo vietoje būtų būtina reguliariai naikinti graužikus, vabzdžius ir kitus kenkėjus.
Reikia riboti asmenų, jei per praėjusias 48 val. jie lankėsi kitose kiaulių, šernų, šernakiaulių laikymo vietose, šernų medžioklės ar jų pirminio apdorojimo vietose, skerdyklose, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo vietose, patekimo į kiaulių laikymo vietą galimybę. Uždrausti darbuotojams įsinešti į kiaulių laikymo vietą gyvūninio maisto, šerti kiaules maisto atliekomis. Būtina reguliariai šalinti mėšlą.
Teritorija, esanti apie kiaulių laikymo patalpas, turi būti nuolat tvarkoma. Joje auganti žolė turi būti laiku nušienaujama, krūmai apkarpomi, medžiai iškertami ar nugenėjami, kad juose būtų sunku veistis graužikams ir kitiems gyvūnams.
Kiaulių laikymo patalpos arba valda, kurioje jos yra, turi būti aptverta tvora (medine, tinkline ir kt.), o prie įvažiavimo / įėjimo į ją turi būti įrengti vartai. Tvora ir vartai turi būti įrengti taip, kad į teritoriją, esančią apie kiaulių laikymo patalpas, negalėtų nekontroliuojamai patekti pašaliniai asmenys, transporto priemonės, laukiniai, bešeimininkiai ir neprižiūrimi gyvūnai.
Kiaulių laikymo vieta turi būti įrengta taip, kad įeinant į ją arba kiaulių auginimo zoną ar išeinant iš jų darbuotojai ir lankytojai negalėtų išvengti perėjimo per dezinfekcinius kilimėlius, užpildytus dezinfekcinėmis medžiagomis pagal gamintojo instrukciją. Dezinfekcinis kilimėlis daromas taip: į tvirtą negilią dėžę pripilama pjuvenų ir jos sulaistomos veterinarijos vaistinėje įsigytu dezinfekciniu skysčiu, veikiančiu afrikinio ir klasikinio kiaulių maro virusą. Galima naudoti ir veterinarijos vaistinėje ar specializuotoje parduotuvėje įsigytą dezinfekcinį kilimėlį, sulaisčius jį dezinfekuojančiu skysčiu. Dezinfekcinio skysčio reikia reguliariai papildyti.
Kiaules šerkite tik termiškai apdorotu pašaru ir niekada – virtuvės ir maisto atliekomis. Šių metų derliaus grūdus nuplikykite verdančiu vandeniu arba išlaikykite gerai vėdinamose, apsaugotose nuo aplinkos poveikio patalpose ne mažiau kaip 1 mėn. prieš naudodami juos kiaulių pašarui. Pakratams nenaudokite šiaudų, atvežtų tiesiai iš lauko, palaikykite juos sausoje vėdinamoje vietoje ne mažiau kaip tris mėnesius.
Pašarus pirkite tik iš patikimų pardavėjų ir saugokite nuo aplinkos veiksnių bei kenkėjų.
Tvarte reguliariai naikinkite graužikus, vabzdžius ir kitus kenkėjus, nes jie gali pernešti virusą.
Kiaulių laikytojams, nesilaikantiems biosaugos reikalavimų, gresia įspėjimas arba bauda nuo 29 iki 579 Eur, kiaulininkystės komplekso atsakingam asmeniui – iki 2 317 Eur, ligos atveju nepriklauso kompensacija už nugaišusias ir sunaikintas kiaules ir nebus skirta Europos Sąjungos ir valstybės finansinė parama.

VMVT informacija
Elenos RINKEVIČIENĖS nuotrauka