V. Mazuronis inicijuoja EP rezoliuciją dėl situacijos Ukrainoje

Valentinas Mazuronis Europos Parlamento frakcijos „Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europa“ vardu parengė rezoliucijos projektą dėl situacijos Ukrainoje. Rezoliucijoje reiškiama tvirta parama Ukrainai ir jos gyventojams, pabrėžiama visapusiška parama Ukrainos vienybės, suvereniteto ir teritorinio vientisumo išsaugojimui. „Situacija Ukrainoje primena Antrojo pasaulinio karo pradžią, žūsta nekalti gyventojai ir vaikai. Rytų Ukrainoje teroristų vykdomos karinės operacijos kelia nerimą, todėl raginame visas puses vesti derybas ir spręsti konfliktą, mažinti įtampą ir stabilizuoti padėtį,“ –  sakė Valentinas Mazuronis.

Pasak Europos Parlamento nario, krizinė padėties Ukrainoje gali turėti padarinių viso regiono saugumui ir stabilumui, o taip pat ES ir Rusijos santykiams ateityje. V.Mazuronio nuomone, Rusijos veiksmai pažeidžia tarptautinę teisę ir šios šalies tarptautinius įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų Chartiją, ESBO Helsinkio baigiamąjį aktą ir Budapešto memorandumą dėl saugumo garantijų Ukrainai. aParengtos rezoliucijos projekte teigiama, jog negalima leisti Rusijai atgaivinti savo imperinių tradicijų, todėl ES valstybės narės yra raginamos imtis griežtesnių sankcijų prieš asmenis, dalyvaujančius sprendimų priėmime Rusijoje. Taip pat akcentuojama, jog tarptautinių finansų įstaigų ir Europos Sąjungos teikiama finansinė pagalba turėtų būti naudojama Ukrainos Vyriausybės suplanuotoms reformoms įgyvendinti, teisinės valstybės principų stiprinimui, sienų apsaugos ir policijos darbo stiprinimui bei veiksmingai kovai su korupcija.

Ši rezoliucija bus svarstoma ateinančią savaitę, liepos 14-17 d. vyksiančios Europos Parlamento plenarinės sesijos metu Strasbūre. Priėmus rezoliuciją, ji bus perduota Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei bei parlamentui.