VARTOJIMO PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ POKYČIAI

2014 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,4 procento, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Tam daugiausia įtakos turėjo padidėjusios drabužių, avalynės, vaisių bei sumažėjusios daržovių, telefono ir telefakso paslaugų, šilumos energijos kainos. (žr. 2 lentelę).
Vartojimo prekių kainos per šį laikotarpį padidėjo 0,4 procento, o paslaugų kainos beveik nepasikeitė.
Valstybės ir savivaldybių institucijų reguliuojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos beveik nepasikeitė. Rinkos kainos padidėjo 0,4 procento; jų pokyčio įtaka bendrajam rezultatui sudarė +0,358 procentinio punkto.

2014 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., pasirodžius naujoms kolekcijoms drabužių kainos pakilo 4,4 procento, avalynės – 5,7 procento. Aprangos taisymo ir nuomos paslaugos pabrango 1 procentu.
Per tą patį laikotarpį iš ryšių prekių ir paslaugų labiausiai – 1,9 procento – atpigo judriojo telefono ryšio paslaugos.
Iš maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų labiausiai pabrango švieži vaisiai – 5,2 procento (citrusų vaisiai – 7,8 proc., kiti vaisiai – 10,8 proc.), margarinas ir kava – po 1,7 procento. Tačiau atpigo bulvės – 7,5 procento, šokoladas –3,1, šviežios daržovės – 1,9, cukrus – 2 procentais.
Iš sveikatos priežiūros grupės prekių ir paslaugų labiausiai pabrango sanatorijų paslaugos – 1,8 procento, o farmacijos gaminių kainos – 0,3 procento.
Iš viešbučių, kavinių ir restoranų grupės paslaugų labiausiai – 3 procentais – padidėjo viešbučių apgyvendinimo paslaugų kainos.


2014 m. kovo mėn. metinė (2014 m. kovo mėn., palyginti su 2013 m. kovo mėn.) infliacija sudarė 0,2 procento ir buvo 1,3 procentinio punkto mažesnė nei 2013 m. kovo mėn. (2013 m. kovo mėn., palyginti su 2012 m. kovo mėn., infliacija sudarė 1,5 proc.).
Metinei infliacijai didžiausią įtaka turėjo 23,4 procento padidėjusios kietojo kuro, 5,8 – pieno, sūrio ir kiaušinių, 4,7 – tabako gaminių, 1,7 – duonos ir grūdų produktų, 2,3 – restoranų ir kavinių paslaugų, 4,7 procento – alaus kainos ir 9,3 procento sumažėjusios telefono ir telefakso paslaugų, 6,8 – šilumos energijos, 2,5 – degalų ir tepalų, 5,4 – elektros energijos, 7,2 – kavos arbatos ir kakavos, 5,3 procento – dujų kainos.
Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 0,1 procento, paslaugų kainos – 0,4 procento.
2014 m. kovo mėn., palyginti su 2013 m. kovo mėn., valstybės ir savivaldybių institucijų reguliuojamos kainos sumažėjo 2,1 procento, rinkos kainos padidėjo 0,6 procento.

2014 m. kovo mėn. vidutinė metinė infliacija sudarė 0,6 procento ir buvo 2,1 procentinio punkto mažesnė nei 2013 m. kovo mėn. vidutinė metinė infliacija (2,7 proc.).


1 lentelė. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai 2014 m. kovo mėn.
Procentais

Vartojimo prekių ir paslaugų skyriai pagal COICOP1 Vartojimo išlaidų lygina-mieji svoriai bendrose vartojimo išlaidose Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–)
2014 m. kovo mėn., palyginti su vidutinis metinis
2014 m.

vasario mėn.

2013 m. 2013–2014 m. kovo mėn.

2012–2013 m. kovo mėn.

gruodžio mėn. kovo mėn.
Bendrasis VKI

100,0

0,4

0,3

0,2

0,6

Maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai  

25,2

0,2

1,6

1,0

1,3

Alkoholiniai gėrimai ir tabako gaminiai  

7,7

0,1

1,4

2,6

2,4

Drabužiai ir avalynė 7,0

4,9

–3,6

-0,2

0,1

Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras  

14,1

–0,1

0,7

0,3

–0,1

Būsto apstatymas, namų apyvokos įranga ir kasdienė būsto priežiūra  

 

4,9

0,1

–0,3

–0,2

0,7

Sveikatos priežiūra 6,2

0,3

0,5

1,1

1,4

Transportas 14,2

0,0

–0,1

–1,0

–1,3

Ryšiai 3,5

–1,0

–3,8

–9,1

–5,9

Poilsis ir kultūra 6,0

–0,1

0,4

0,6

1,0

Švietimas 1,7

0,0

–0,2

1,0

2,5

Viešbučiai, kavinės ir restoranai 4,0

0,4

0,4

2,4

2,5

Įvairios prekės ir paslaugos 5,5

0,0

–0,2

0,3

1,5

1 Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (angl. Classification of Individual Consumption by
Purpose
– COICOP)
 
2 lentelė. Didžiausia įtaka bendrajam vartotojų kainų pokyčiui per mėnesį (2014 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn.) pagal COICOP vartojimo prekių ir paslaugų klases

Vartojimo prekių ir paslaugų klasės pagal COICOP Vartojimo išlaidų lyginamais svoris bendrose vartojimo išlaidose, proc. Kainų padidėjimas, sumažėjimas (–), proc. Įtaka, procentiniais punktais
 

 
Drabužiai

4,4

4,4

+0,176

Avalynė

2,4

5,7

+0,128

Vaisiai

1,5

4,2

+0,066

Kiti aprangos gaminiai ir aprangos reikmenys

0,2

8,2

+0,016

Trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekės

2,0

0,8

+0,015

Keleivių vežimas oro transportu

0,5

3,6

+0,014

 

Daržovės

1,9

–2,5

–0,050

Telefono ir telefakso paslaugos

3,3

–1,1

–0,035

Šilumos energija

3,1

–0,8

–0,026

Keleivių vežimas jūra ir vidaus vandenimis

0,1

–29,9

–0,024

Degalai ir tepalai

7,1

–0,3

–0,023

Cukrus, uogienė, medus, šokoladas ir saldumynai

1,6

–0,6

–0,011

 
Įtaka bendrajam vartotojų kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produkto kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra išlaidų šiam produktui įsigyti lyginamasis svoris bendrose vartojimo išlaidose.

 
Sąvokos:
Infliacija – piniginio vieneto perkamosios galios mažėjimas, pasireiškiantis ilgalaikiu vidutinio bendrojo kainų lygio kilimu.
Metinė infliacija – ataskaitinio mėnesio ir praėjusių metų atitinkamo mėnesio vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.
Vidutinė metinė infliacija – dvylikos paskutinių mėnesių ir atitinkamų ankstesnių dvylikos mėnesių vidutinio kainų lygio santykinis pokytis.