VMI konsultacijos apie eurą ir mokesčius – internetiniuose seminaruose

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) primena, kad gyventojai ir įmonių atstovai visą jiems aktualią mokesčių informaciją, susijusią su euro įvedimu, gali savarankiškai rasti VMI svetainėje esančiame skyrelyje „Euras ir mokesčiai“, adresu http://www.vmi.lt/cms/euras-ir-mokesciai, o norintys dalyvauti nuotoliniuose mokymuose ar gauti atsakymus į individualius mokesčių klausimus, gali tai padaryti prisijungę prie Mano VMI.

 „Atsižvelgdami į didelį gyventojų susidomėjimą su euro įvedimu susijusiais mokesčių pasikeitimais, pastaruoju metu VMI specialistai įmonių atstovams ir gyventojams visoje Lietuvoje jau surengė dvidešimt keturis seminarus šia tema“ – teigia VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė Regina Utkienė, pažymėdama, jog gyventojai, negalintys atvykti į seminarus, jiems patogiu metu įrašus gali rasti ir peržiūrėti VMI interneto svetainėje, adresu https://www.vmi.lt/renginiai/

VMI primena, jog registruoti Mano VMI vartotojai turi galimybę dalyvauti VMI specialistų rengiamuose nuotoliniuose mokymuose „Mokesčių pakeitimai, susiję su euro įvedimu“, o išklausę mokymų kursą ir išlaikę žinių testą gauti tai patvirtinantį dokumentą. Šiemet mokymuose internetu jau dalyvavo daugiau kaip 13 tūkst. mokesčių mokėtojų.

„Gyventojai teigiamai įvertino nuotolinių mokymų Mano VMI vartotojams efektyvumą: dalyvaujančių juose daugėja, nes tokiu būdu mokesčių informaciją galima gauti operatyviai – taupant laiką ir pinigus“ – teigia R. Utkienė ir atkreipia dėmesį, jog gyventojus labiau domina mokymai individualios veiklos registravimo temomis, tuo tarpu įmonių atstovus – individualios įmonės veiklos ypatumai, pelno, pridėtinės vertės mokesčių aktualijos.

VMI primena, jog mokesčių mokėtojai, tapę Mano VMI vartotojais, neišeidami iš namų taip pat gali matyti savo skolą / permoką mokesčių apskaitos kortelėje, išsiimti ar pratęsti verslo liudijimą, registruotis PVM mokėtoju, teikti / gauti dokumentus e. būdu, įregistruoti / išregistruoti / keisti duomenis apie Lietuvos bei užsienio juridinių asmenų filialus bei atstovybes mokesčių mokėtojų registre, pateikti įvairius prašymus, inicijuoti turimos permokos susigrąžinimą arba ja padengti kitus mokesčius, diskutuoti mokesčių klausimais e. forume ir daug kitų.

Prisijungti prie Mano VMI galima per išorines sistemas (pvz. naudojantis e. banko paskyra), naudojant e. parašą ar VMI išduotas prisijungimo korteles – prisijungimo būdai tokie patys kaip teikiant deklaracijas elektroniniu būdu.

Visą informaciją apie e. VMI projektą taip pat galima rasti interneto svetainėje, adresu www.vmi.lt/cms/es-remiami-projektai, o į iškilusius klausimus mokesčių mokėtojams mielai atsakys Mokesčių informacijos centro specialistai, paskambinus VMI trumpuoju telefonu 1882. Pastabas ir pasiūlymus gyventojai maloniai kviečiami išsakyti e. forume.

Projektas E. paslaugų mokesčių mokėtojams vystymas plėtojant mokesčių mokėtojų registro, apskaitos ir tarptautinių mainų pridėtinės vertės mokesčio srityje informacines sistemas, įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721), „Informacinė visuomenė visiems“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“ Projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-01-V-02-007

Išsamesnė informacija žiniasklaidai:
Rūta Asadauskaitė,
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
tel.: +370 5 2687 927, +370 620 88383, el. p.: r.asadauskaite@vmi.lt