Žemdirbių savivalda balsavo už tęstinumą

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS
„ŪP“ korespondentas

Vakar Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) priminė šalies politinės valdžios rinkimų apygardų ir apylinkių būstines. Rūmų Didžiosios salės scenoje buvo įrengtos keturios slapto balsavimo kabinos ir pastatyta permatoma balsadėžė. ŽŪR XII ataskaitinio rinkimų suvažiavimo delegatai Rūmų tarybą rinko ne viešai keldami mėlynus mandatus, o išsakė savo valią ramiai, nejausdami įtampos ir psichologinio spaudimo, nevarstomi priekaištingų kitų delegatų žvilgsnių. Pagal naująjį ŽŪR statutą suvažiavimo dalyviai galėjo ir ŽŪR pirmininką rinkti slaptai, tačiau nusprendė balsuoti senoviškai, atvirai.
Anksčiau žemdirbių savivalda labiausiai ginčydavosi dėl Rūmų pirmininko kandidatūros, o vakar sunkiausia buvo susitarti dėl pirmininko pavaduotojų skaičiaus ir jų personalijų.
ŽŪR vadovu antrajai kadencijai perrinktas Andriejus Stančikas, jo komanda irgi liko ta pati – pirmasis „etatinis“ vicepirmininkas Sigitas Dimaitis ir visuomeninis vicepirmininkas Bronius Markauskas.

zurDalykiška darbotvarkė
Žemės ūkio rūmams priklauso 48 organizacijos. Tiek delegatų (kai kurie vėlavo) vakar atvyko į suvažiavimą. Delegatai išklausė ŽŪR pirmininko A. Stančiko veiklos nuo 2011 m. pradžios iki 2013 m. pabaigos ataskaitą, Rūmų 2013 m. finansinės būklės apžvalgą, rinko ŽŪR pirmininką ir vicepirmininkus, ŽŪR tarybos, Etikos ir procedūrų, Revizijos komisijų narius, balsavo dėl Rūmų vėliavos ir medalio už nuopelnus žemdirbių savivaldai projektų. Suvažiavimui pasibaigus surengtas naujosios ŽŪR tarybos posėdis, išklausytos ŽŪR administracijos direktoriaus Vaido Pociaus ir vyriausiosios finansininkės Vitos Jūratės Navickaitės 2013 m. veiklos ataskaitos, išrinkti devyni ŽŪR prezidiumo nariai, patvirtinti ŽŪR politinės vadovybės ir ūkinės administracijos pareigūnų atlyginimai.

Šalinami be pakartotinio perspėjimo
Stambūs Kėdainių krašto ūkininkai Aušrys Macijauskas ir Jonas Talmantas pareikalavo, kad pirmiau, nei bus išrinktas ŽŪR pirmininkas, Kėdainių r. žemdirbių asociacija būtų sugrąžinta į Rūmus. ŽŪR teisininkė Aistė Tomkienė paaiškino auditorijai, kad 2008 m. kovo 28 d. ŽŪR IX suvažiavimas patvirtino taisykles, pagal kurias iš Rūmų pašalinamos narystės mokesčių vengiančios organizacijos. „Piktybiški išsisukinėtojai perspėjami, po mėnesio šalinami automatiškai. Nuo 2008 m. iš Rūmų už tai pašalinta 31 organizacija. Kėdainių r. žemdirbių asociacija iki 2013 m. gruodžio 15 d. neatsakė, kodėl įsiskolino Rūmams, paskui susimokėjo. Sveikintina. Tačiau net ir pašalintiesiems turtinė prievolė išlieka“, – sudėtinga teisine kalba paaiškino A. Tomkienė.

Dirbo vieningai
Savo 2011-2014 metų veiklą A. Stančikas apibendrino taip: „Dirbom kartu“. ŽŪR revizijos komisijos pirmininkas, buvęs Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Kęstutis Tubis pranešė, kad pernai iš Rūmų buvo atleista 20, priimta 10 darbuotojų, Rūmų pirmininko mėnesinė alga (neatskaičiavus mokesčių) 2013-aisiais siekė 7 tūkst. 800 Lt 67 ct., pirmojo vicepirmininko ir ŽŪR direktoriaus – apie 5 tūkst. 800 Lt, vyriausiosios finansininkės – 4 tūkst. Lt. Taryba šiems pareigūnams buvo nustačiusi didesnius darbo užmokesčius (pirmininkui – 8 tūkst. Lt, vicepirmininkui ir direktoriui – po 6 tūkst., bet jie savanoriškai tris mėnesius dirbo už mažesnius atlyginimus). „Pernai Rūmai už ryšių paslaugas sumokėjo 98 tūkst. Lt. Reikia taupiau kalbėti (mobiliaisiais telefonais – red. past.), ypač ŽŪR rajonų savivaldos organizatoriams (šių algos nesiekia 2 tūkst. Lt –red. past.)“- perspėjo atsargos policininkas K. Tubis.

Klastingi klausimai
Rūmų pirmininko rinkimų intrigos nebuvo, kadangi kandidatavo tik vienas A. Stančikas. Buvęs žemės ūkio viceministras A. Macijauskas „Lietuvos grūdų augintojų asociacijos vardu“ klausė, ką A. Stančikas pasirinks savo pavaduotojais, tada grūdininkams būsią lengviau apsispręsti. A. Macijauskui atrodė, kad XII suvažiavimas labiau primena „postų dalybų mugę, o ne aktualias žemdirbių problemas gvildenantį forumą“. Priminęs, kad premjeras Algirdas Butkevičius viešai pažadėjo atsistatydinti, jeigu 2015-aisiais Lietuvoje nebus įvestas euras, Lietuvos miško savininkų asociacijos valdybos pirmininkas Algis Gaižutis klausė, dėl ko anksčiau laiko pasitrauktų iš posto A. Stančikas.

Eiliuota pastaba
Karštasis kupiškėnas ūkininkas Zigmas Aleksandravičius priminė, kaip prieš trejus metus jis bandė apsaugoti A. Stančiką nuo lemtingos klaidos – nepalikti Rūmų direktoriumi Remigijaus Urbono, kuriam dabar „uždėti antrankiai“. Z. Aleksandravičius sugiedojo kompozitoriaus Česlovo Sasnausko ir poeto Maironio giesmės „Marija, Marija, skaisčiausia lelija“ posmą: „Mes, klystantys žmonės, maldaujam malonės“, paskui perspėjo ŽŪR vadovybę: „Jeigu taip dirbsite, liksite tik dviese su S. Dimaičiu Rūmuose. Niekados taip nebūdavo, kad ŽŪR suvažiavimai nedomintų politikų, o dabar pirmosios salės kėdžių eilės tuščios“.

Pirmininko atkirtis
A. Stančikas atkirto kritikams, kad į Rūmų vidaus reikalams skirtą suvažiavimą specialiai nebuvo kviesta politikų, išskyrus žemės ūkio ministrą, kuris delegavo viceministrą Rytį Šatkauską. Taip pat atvyko Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Mindaugas Bastys. „M. Bastys –socialdemokratas, R. Šatkauskas – Darbo partijos atstovas. Su šiomis partijomis Rūmai pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 2011-aisiais į Rūmų suvažiavimą atvyko ir tuometis žemės ūkio ministras, ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas, jie žadėjo aukso kalnus, kad tik Rūmai paremtų jų kandidatą, o kai delegatai balsavo kitaip, tai žemdirbių savivaldai atėjo sunkios dienos“, – auditorijai paaiškino ir buvusiam savo varžovui 2011-aisiais A. Macijauskui įgėlė A. Stančikas.

Suvažiavimo statistika
43 suvažiavimo delegatai balsavo, kad A. Stančikas būtų perrinktas naujai 4 metų kadencijai, 4 susilaikė. 33 delegatai pritarė (5 susilaikius, 5 paprieštaravus), kad S. Dimaitis ir B. Markauskas vėl būtų ŽŪR vicepirmininkai. Suvažiavimas slaptai balsuodamas išrinko 23-is Rūmų tarybos narius (Tarybą iš viso sudarys 24 asmenys, ŽŪR pirmininkas A. Stančikas į ją pateko automatiškai).

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA