Ūkininkavimas buvusiam krašto savanoriui išliks tik prisiminimuose

Šiais laikais vienas po kito šalyje nyksta pienininkystės ūkiai – ne išimtis ir Raseinių rajonas. Pasak Paliepių seniūnijos žemės ūkio specialisto Vytauto Linkaus, čia pastaraisiais metais vis labiau plėtojama augalininkystė. Pats gyvenimas diktuoja sąlygas, kad reikia keisti ūkininkavimo profilį. Daugiau nei po 200 ha žemės turintys ūkininkai Eugenijus Jasulis ir Zigmas Jovaiša jau išpardavė visas melžiamas karves, o laukus apsėjo grūdinėmis kultūromis. O juk jie buvo gavę europinę paramą, įsirengę pieno blokus, įsigiję kitą įrangą.

Naikins pieno ūkį

Paliepių seniūnijoje likęs vienintelis stambesnis pieno gamintojas Ričardas Bentnorius, turintis produktyviausią melžiamų karvių bandą rajone. Tačiau jis irgi vargsta. Nėra lengva todėl, kad ūkininkauti pradėjo vėliau, kai aplink nebebuvo laisvų žemių ir dabar pašarus galvijams ruošia už 15–20 kilometrų.

Ardiškių kaimo pienininkystės ūkio savininkas Edvardas Levickis ŪP korespondentui buvo atviras: „Žadame ir mes uždaryti savo ūkį, tai tik laiko klausimas – kada? Vis dar slegia kreditai, juk be jų nieko – nei žemės, nei technikos, nei tų pačių veislinių gyvulių – nenupirksi. Padėtis yra sudėtinga.“

Visą straipsnį skaitykite ŪP nr. 96, psl.7

Stasys BIELSKIS

ŪP korespondentas