Dėl nustatytų grubių pažeidimų laikinai sustabdyta trijų kavinių ir didmeninės prekybos sandėlio veikla

Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimu, šiomis dienomis laikinai savo veiklą stabdyti buvo priverstos dvi kavinės ir vienas didmeninės prekybos sandėlis. Griežtos nuobaudos sulaukė ir Kauno įmonė, gaminusi ir tiekusi maistą privatiems senjorų globos namams, jai skirta nemaža bauda.

Reaguodami į piliečio skundą, Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai patikrino UAB „Roksina“ kavinės naktinį klubą ,,Roxy“ (Priestočio g. 9, Klaipėda). Skundo autoriaus nurodyti trūkumai pasitvirtino – šiame klube buvo prekiaujama tik pilstomais gėrimais, tačiau inspektoriams į akis krito vyraujanti netvarka, nešvarūs darbiniai paviršiai, tarnybinėse patalpose trūko švaros ir tvarkos. Bare nebuvo gaminamų kokteilių receptūrų.

UAB „Soulas“ kavinės ,,Bar 4 Soul” (Turgaus g.10, Klaipėda) veikla įvertinta planinio patikrinimo metu. Nustatyta, kad kavinėje buvo vykdoma neteisėta papildoma veikla, neturint tam reikiamo leidimo. Be to, ne visiems patiekalams buvo parengtos receptūros su technologiniais aprašymais. Ankštose gamybinėse patalpose kepsnių pusgaminiai buvo ruošiami ant to paties stalo, kur laikomi paruošti patiekalai, šaldymo įrenginiuose patiekalai ir termiškai neapdoroti maisto produktai buvo laikomi greta vieni kitų, kas gali sukelti kryžminės taršos grėsmę. Greitai gendantys maisto produktai buvo laikomi nesilaikant temperatūros režimų. Rasta produktų, padengtų pelėsiais, su pasibaigusiais tinkamumo vartoti terminais, kuriuos (iš viso 12 kg) nurodyta sunaikinti. Nebuvo priemonių gamybos inventoriui dezinfekuoti, iš techniškai netvarkingos plautuvės ant grindų lašėjo nuotekos.

Abiejuose Klaipėdos viešojo maitinimo įmonėse kai kurie darbuotojai buvo nepasitikrinę sveikatos, neišklausę higienos kursų. Įvertinus nustatytų pažeidimų rimtumą, įmonių veikla laikinai sustabdyta, jų atsakingiems asmenims nurodyta pašalinti visus patikrinimų metu nustatytus trūkumus.

Dėl pasikartojančių pažeidimų ir aplaidaus požiūrio į darbą, įmonė UAB „Gabileta“ (Žalioji g. 19B, Garliava, Kauno r.) direktorei skirta bauda. Gavę skundą dėl prastai maitinamų VšĮ „Senjorų vila“ gyventojų, Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai atliko skubų patikrinimą. UAB „Gabileta“ darbuotojai negalėjo pateikti inspektoriams valgiaraščio, sudaryto atsižvelgiant į rekomenduojamas paros medžiagų  normas, receptūrų ir gaminamų patiekalų technologinių aprašymų. Virtuvės patalpos buvo netvarkingos, trūko rankų dezinfekavimo priemonių. Įmonė jau anksčiau priskirta padidintos rizikos grupei, jos direktorė šių metų birželį buvo bausta administracine nuobauda.

Šią savaitę Klaipėdos maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai laikinai sustabdė ir UAB „Sidabrinė srovė“ sandėlio (Šermukšnių g. 2A, Klaipėda,) didmeninės prekybos bei sandėliavimo veiklą. Įmonėje nustatyti pasikartojantys pažeidimai – netvarkingos, prastai valomos patalpos, apkrautos  pašaliniais daiktais. UAB „Sidabrinė srovė“ administracija nevykdė ankstesnių savo įsipareigojimų dėl trūkumų šalinimo – neįrengė šilto tekančio vandens, persirengimo patalpų darbuotojams, neįsigijo dezinfekavimo priemonių, neužtikrino, kad sandėlio darbuotojai laiku tikrintųsi sveikatą ir atnaujintų higienos žinias.