Garbingiausias Aplinkos ministerijos apdovanojimas – Valdui Adamkui

Už nuopelnus Lietuvos aplinkosaugai garbingiausią Aplinkos ministerijos apdovanojimą – garbės ženklą „Už visuomeninę veiklą“ – ministras Valentinas Mazuronis Pasaulinės aplinkos dienos proga skyrė Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui.

„Savo darbais Valdas Adamkus daug kartų įrodė, kad aplinkos apsauga yra neatskiriama jo gyvenimo dalis. Mes visi turime iš jo pasimokyti, kaip atkakliai ir nuoširdžiai reikia rūpintis žeme, kurioje gyvename“, – sako Valentinas Mazuronis.

Nuo 2008 m. Aplinkos ministerijos garbės ženklas „Už visuomeninę veiklą“ skiriamas visuomeninėms, nevalstybinėms organizacijoms ar jų nariams ir kitiems asmenims už aktyvią visuomeninę veiklą rūpinantis sveika ir švaria aplinka, saugant kraštovaizdį, ekosistemas, gamtos vertybes, biologinę įvairovę, atkuriant gamtos išteklius, mažinant energijos sąnaudas ir klimato kaitos poveikį aplinkai.

Visuomenės informavimo skyrius