Generalinė repeticija prieš rinkimų atomazgą

Kandidato į ŽŪR pirmininkus Jono Talmanto paramos komanda.

Vakar buvo atgaivinta kandidatų į Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkus debatų tradicija. Rūmų tarybos nariai dar sausio mėnesį pageidavo, kad asmenys, panorę vadovauti žemdirbių parlamentui, viešai diskutuotų tarpusavyje kaip politikai per Seimo, savivaldybių tarybų rinkimų kampanijas. ŽŪR priesalyje abu įregistruoti kandidatai, Adolfas Jasinevičius ir Jonas Talmantas, jų komandos prisistatė visuomenei, išdėstė savo agrarinės politikos vizijas. Debatai buvo tiesiogiai transliuojami į socia­linius tinklus. Pirmieji klausimai kandidatams buvo žaismingi, pretendentai pokštavo, bet vėliau debatų atmosfera įkaito, oponentai negailėjo vienas kitam priekaištų, bandė įrodyti, kad varžovas netinka vadovauti žemdirbių savivaldai. Rūmų pirmininką balandžio 27 d. rinks ŽŪR XVI suvažiavimo delegatai.

Nelygios komandos
Prieš tai paskutinį kartą vieši kandidatų debatai surengti 2005-aisiais, kai Rūmus krėtė krizė Seimo nariui Jonui Ramonui nenorint trauktis iš ŽŪR vadovo posto. Prasidėjus vakarykščiams debatams iš karto krito į akis, kad J.Talmanto „back–up team“ (paramos komanda) trigubai gausesnė negu A. Jasinevičiaus. J. Talmanto kandidatūrą pasiūlė jo vadovaujama Lietuvos ūkininkų sąjunga, bet jį taip pat remia Žemės ūkio bendrovių asociacija, Šeimos ūkininkų sąjunga, Ekologinių ūkių ir Kaimo turizmo asociacijos.
Pramoninių uogynų augintojų asociacijos tarybos pirmininkas A. Jasinevičius oficialiai įregistruotas kaip Biržų rajono žemdirbių asociacijos kandidatas. Kartu su juo prie vieno stalo per debatus sėdėjo tik Baltijos labdaros fondo direktorius, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas, ŽŪR Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Arūnas Svitojus ir Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas.

Kandidato į ŽŪR pirmininkus Adolfo Jasinevičiaus paramos komanda.

Suklupo ant smulkmenų
Debatų moderatorė, ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė paskelbė diskusijos taisykles: kandidatų ir komandų prisistatymų trukmė – iki 5 min., pretendentų strategijoms išdėstyti – irgi 5 min. S. Kisielienė prieš kiekvieną kalbėtoją pastatydavo smėlio laikrodį. Gausi J. Talmanto komanda turėjo kalbėti labai glaustai, telegrafiškai, kad „neperšoktų“ laiko limito.
Kandidatams teko atsakyti į klausimus apie Žemės ūkio rūmus, jų istoriją. Nors abu gana tiksliai išvardijo ŽŪR funkcijas, tačiau suklupo ant smulkmenų: suklydo atsakinėdami, koks buvo Žemės ūkio rūmų įkūrimo 90-mečio ir atkūrimo 25-mečio šūkis (iš tiesų – „Kartos keičiasi – vertybės išlieka!“), nežinojo, kad pernai gegužę prieš jubiliejinę ŽŪR konferenciją ant Parodos kalno Kaune buvo pasodintas Vienybės ąžuoliukas.

Kieno stuburas tvirtesnis?
Per rimtąją debatų dalį Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis dabartinius Žemės ūkio rūmus palygino su traukiniu, kuriam seniai baigėsi kuras, bet keleiviai toliau linguoja, vaidindami, kad važiuoja. V. Juodsnukis tvirtino remiantis J. Talmantą, nes šio „stuburas tvirtesnis už A. Jasinevičiaus“.
Tačiau Pramoninių uogynų augintojų asociacijos vadovas iškart įvardijo, ką siūlytų savo pavaduotojais, Rūmų vicepirmininkais, jeigu būtų išrinktas – A. Svitojų ir A. Baravyką. Tik J. Talmantas pergalės atveju tvirtai pažadėjo atsistatydinti iš Ūkininkų sąjungos pirmininko pareigų, kad išvengtų interesų konflikto.

Skaito tarp eilučių
Kandidatai ir jų komandos ginčijosi, ar Lietuvoje įmanoma užauginti milijoną karvių Kinijai, kaip siūlo žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.
Susirūpinę ŽŪR rajoninių žemdirbių asociacijų atstovai teiravosi, ar tikrai kai kurie kandidatai nori sumažinti Lietuvos rajonuose ŽŪR žemdirbių savivaldos organizatorių ir siūlo Žemės ūkio ministerijai apkarpyti paramą Rūmams.
J. Talmanto rėmėjas Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius Jonas Sviderskis pyktelėjęs ragino skaityti tai, kas iš tiesų parašyta ŽŪR narių dokumentuose, užuot bandžius kažko ieškoti tarp eilučių.

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS
Autoriaus nuotraukos