Ashburn +11,8 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 22 Bal 2024
Ashburn +11,8 °C Dangus giedras
Pirmadienis, 22 Bal 2024

Vidutinės natūralaus pieno supirkimo kainos kovo mėn.

2014/04/11

2014 m. kovo mėnesį vidutinė natūralaus (4,16 proc. riebumo ir 3,24 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 1 250,2 Lt/t. Kovo mėnesį vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina sumažėjo 2,1 proc., palyginti su 2014 m. vasario mėnesiu (vasarį ji buvo 1 277,6 Lt/t). Bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina kovo mėnesį, palyginti su 2014 m. vasariu, sumažėjo 0,6 proc. 2014 m. kovo mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 18,8 proc. didesnė, palyginti su 2013 m. kovo mėn. (ji padidėjo nuo 1 052 Lt/t iki 1 250,2 Lt/t). Per 2014 m. sausio-kovo mėn. buvo supirkta 289,46 tūkst. t natūralaus pieno, t. y. 6,4 proc. daugiau negu per 2013 m. tą patį laikotarpį (271,99 tūkst. t). Per 2013-2014 kvotos metus pieno pardavimo perdirbti kvota įvykdyta 78,3 proc. (per praėjusius kvotos metus – 79,2 proc.).

Informacija apie 2014 m. kovo mėnesio vidutines pieno supirkimo kainas

Įmonės pavadinimas

Vidutinė įmonės mokėta kaina už natūralų pieną Lt/t

Supirkto pieno

pieno, už kurį apmokant nebuvo taikytos nuoskaitos

pieno už kurį apmokant buvo taikyta bent viena nuoskaita

vidutinė

Riebumas proc.

Baltymin-gumas proc.

1 AB „Pieno žvaigždės“

1315,9

835,3

1309,3

4,19

3,29

2 UAB „Marijampolės pieno konservai“

1338,1

875,5

1333,5

4,13

3,25

3 AB „Rokiškio sūris“

1217,2

773,6

1211,0

4,15

3,23

4 AB „Žemaitijos pienas“

1287,2

948,1

1283,5

4,15

3,24

5 ŽŪB „Šaltekšnis“

1342,1

943,5

1340,3

4,41

3,21

6 AB „Vilkyškių pieninė“

1145,9

764,0

1132,6

4,08

3,14

7 Bariūnų ŽŪB Joniškio r.

1066,5

-

1066,5

4,62

3,45

8 Pienininkystės koop. „Žalmargė“

979,5

664,7

965,8

4,16

3,11

9 ŽŪB „Pienė“ Alytaus r.

897,1

-

897,1

4,19

3,10

10 L.Kaminskienės psp

983,6

-

983,6

4,13

2,97

11 ŽŪK „Pakražantis“

977,3

988,9

977,6

4,21

3,00

12 ŽŪB „Vežimas"

831,1

-

831,1

4,10

2,80

13 UAB „Krokialaukio pieninė“

911,3

-

911,3

3,83

3,00

14 ŽŪK „Rešketėnai“

1096,2

995,6

1094,8

4,24

3,23

15 ŽŪK „Melbras“

1096,7

1189,6

1103,9

4,31

3,10

16 ŽŪK „Senoji kryžkelė“

1085,3

870,2

1082,8

4,27

3,05

17 ŽŪK „Dovainonių agroservisas“

779,2

606,3

766,3

3,96

3,00

18 J.Vaitkevičienės ĮI Alytus

1269,2

880,4

1263,6

4,14

3,16

19 Raudėnų pienininkų koop. „Roinga“

1002,4

660,5

989,2

4,42

3,13

20 ŽŪB „Pienė“ Kretingos r.

977,3

899,2

975,5

4,13

3,11

21 ŽŪKB „Pieno gėlė“, Plungės r.

1142,5

884,9

1133,5

4,20

3,16

22 UAB „Pieno upės“

1054,5

946,6

1051,5

4,14

3,09

23 Griškabūdžio ŽŪB, Šakių r.

885,1

940,2

886,8

4,12

2,95

24 ŽŪK „Pieno šaltinis“

863,3

762,4

861,5

4,09

3,05

25 V.Glinsko gamybinė įm. Marijampolės r.

1053,0

1116,7

1060,1

4,02

3,02

26 UAB „Liučiūnų žemė“

917,2

684,3

861,2

4,73

3,32

27 ŽŪKB „Pamario pienas“

1123,1

700,5

1122,3

4,10

3,17

28 KB „Zanavykų krašto pienas“

1001,3

898,0

1001,1

4,13

3,03

31 ŽŪK „Jonavos javai“

990,5

622,2

964,4

4,30

3,20

32 ŽŪKB „Pieno banga“

905,6

-

905,6

4,21

3,22

35 UAB „MGL Baltija“

1512,2

-

1512,2

4,26

3,42

36 ŽŪK „Paežerių pienas“

1037,5

-

1037,5

4,28

3,28

37 ŽŪK „Dobilo lapas“

1083,8

939,1

1081,1

4,14

3,13

38 Koop. „Pieno puta“

1140,9

959,9

1138,9

4,40

3,24

39 KB „Žalioji lanka“

960,9

821,2

953,3

4,34

3,11

40 ŽŪK „Ėriškių pienas“

1007,5

951,3

1002,7

4,45

3,12

41 KB „Dzūkijos pienas“

1079,6

760,9

1073,2

4,20

3,09

42 KB „Ūkininkų pienas“

970,7

626,0

964,0

4,13

3,14

43 KB „Lietuviškas pienelis“

1008,9

656,7

1001,8

4,00

2,97

44 UAB „Lukšių pieninė“

1316,9

1179,9

1312,1

4,24

3,25

46 ŽŪK „Džiaugsmelis“

1039,4

856,6

1027,5

4,13

3,01

47 UAB „Šalva“

1136,1

932,6

1134,4

4,24

3,24

48 ŽŪK „Šiaurės pienas“

980,2

456,0

975,1

4,43

3,06

49 Koop. „Eko Žemaitija“

1353,8

1369,5

1353,8

4,23

3,10

50 Koop. „Margės ūkis“

919,6

838,9

913,8

4,05

2,77

51 ŽŪK „Suvalkijos pienas“

1086,9

838,4

1081,6

4,08

3,08

52 KB „Panemunys“

1094,4

-

1094,4

4,45

3,18

53 KB „Raudonė“

983,4

-

983,4

4,06

3,06

54 ŽŪK „Krosnos pienas“

1049,0

-

1049,0

4,19

3,08

55 Koop. „EKO tikslas“

1417,4

-

1417,4

4,27

3,25

56 KB „Raseinių pienas“

969,5

719,3

965,5

4,07

3,03

57 KB „Agrobanga“

1314,6

1111,8

1313,5

4,10

3,40

58 UAB „Nemuno krašto pienas“

961,8

853,3

960,5

4,34

2,91

61 KB „Pieno jūra“

1095,9

919,3

1092,5

4,18

3,05

62 Galinos Antul IĮ

990,2

870,7

976,1

4,01

3,13

63 Koop. „Pienininkai“

1211,3

929,7

1209,2

4,32

3,24

64 ŽŪK „Pienas LT“

1400,9

1057,3

1398,4

4,16

3,34

65 UAB „Pakražantė“

959,2

856,4

956,9

4,12

3,10

66 L. Švedkauskienės IĮ

1189,1

-

1189,1

4,21

3,13

68 ŽŪK „Lietuviškas ūkis“

1450,1

-

1450,1

3,94

3,39

69 R. Jakučionio IĮ

993,3

931,0

986,9

3,97

3,03

70 ŽŪK „Sodžiai“

948,5

903,8

947,3

4,24

3,05

71 ŽŪK „Sintautų pienas“

1014,7

896,2

1012,8

4,09

3,01

72 ŽŪK „Normas“

1082,3

897,4

1080,3

4,09

3,12

73 ŽŪK „Agropienas“

1026,6

924,8

1022,5

4,13

2,98

74 UAB „Muštuvis“

1161,1

841,4

1151,0

4,41

3,28

76 UAB "Milkė"

991,0

713,6

981,2

4,16

3,01

77 A. Augėno IĮ

988,2

-

988,2

4,01

3,39

78 UAB „Rimdalė“

1161,6

898,5

1157,8

4,16

3,15

79 UAB „Sakela“

958,7

1007,0

966,7

4,01

3,14

80 UAB „Ineuda“

900,7

871,1

899,1

4,12

2,99

Vidurkis

1255,8

892,3

1250,2

4,16

3,24

Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį (daugiau kaip 1,3 t per dieną), stambiausios Lietuvos pieno perdirbimo įmonės (AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, AB „Vilkyškių pieninė“, UAB „Marijampolės pieno konservai“) 2014 m. kovo mėnesį už natūralų pieną (4,11 proc. riebumo ir 3,37 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 1 452 Lt/t (be priemokų ar nuoskaitų). Ši kaina yra 16,1 proc. didesnė už vidutinę natūralaus pieno supirkimo kainą. Lyginant 2014 m. kovo mėnesio natūralaus pieno supirkimo kainą, mokėtą pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, su 2014 metų vasario mėnesiu, ši sumažėjo 1,6 proc. (nuo 1 475 Lt/t iki 1 452 Lt/t), o lyginant su 2013 m. kovu – padidėjo 21 proc. (nuo 1198 Lt/t iki 1452 Lt/t). Pažymėtina, kad supirkto pieno dalis iš gamintojų, tiekiančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį, sudarė vidutiniškai 45 proc. nuo viso šių įmonių supirkto pieno kiekio.

 Pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį,mokėta pieno supirkimo kaina 2014 m. kovo mėn.

Įmonės pavadinimas

Natūralaus pieno kaina be nuoskaitų ir priedų Lt/t

Supirkto pieno

Supirkto pieno dalis iš stambių pieno gamintojų proc.

riebumas, proc.

baltymin-gumas, proc.

1

AB „Pieno žvaigždės“

1465

4,16

3,40

55%

2

AB „Rokiškio sūris“

1413

4,10

3,40

41%

3

AB „Žemaitijos pienas“

1460

4,08

3,34

38%

4

AB „Vilkyškių pieninė“

1392

4,09

3,30

34%

5

UAB „Marijampolės pieno konservai“

1492

4,11

3,37

60%

Vidurkis

1452

4,11

3,37

45%

Pastaba: lentelėse vidutinės pieno supirkimo kainos pateikiamos be PVM Daugiau informacijos pasiteirauti: ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Maisto pramonės skyriaus vyr. specialistės Rūtos Savickienės, tel. (8-5) 2391 161

Žemės ūkio ministerijos informacija

Dalintis
2024/04/21

Pirmakursiams – agroverslo stipendijos (2)

Skirdamos stipendijas pirmo kurso studentams, žemės ūkio įmonės rodo savo socialinę atsakomybę bei norą prisidėti prie gabių ir motyvuotų jaunų žmonių paskatinimo domėtis, studijuoti ir dirbti agrosektoriuje. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūk...
2024/04/21

Briuselis įpareigojimus švelnina – Lietuva apkrauna naujais

Po pernykščio nervingo pasėlių deklaravimo šiemet žadama daugiau aiškumo ir tam tikrų palengvinimų. O svarbiausia – po per Europą nuvilnijusių žemdirbių protestų Briuselis jau padarė jiems tam tikrų nuolaidų, tačiau mūsų...
2024/04/21

Vieno eksponato istorija. XX a. Konradas Valenrodas

Prieš keletą metų, tvarkant kraštotyrininko ir muziejininko Juozo Mickevičiaus archyvą, saugomą Žemaičių muziejuje „Alka“, muziejininkė-rinkinio saugotoja Irma Kontautienė rado gimnazisto, o gal studento, pasirašiu...
2024/04/21

Esu mažos, iki 3 ha miško valdos savininkas. Ką turėčiau žinoti?

Lietuvoje yra apie 319 tūkst. privačių žemės sklypų, kuriuose yra miško. Vidutinis sklypo dydis – apie 2,7 hektaro. Dažnai šių sklypų savininkai yra žmonės, nesusiję su miškininkyste, turintys kitų sričių išsilavi...
2024/04/21

Elektromobilių dalis šalies transporto parke nuo metų pradžios išaugo beveik dešimt procentų

Nuosekliai auga elektromobilių dalis kelių transporto priemonių parke. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, per šių metų kovo mėnesį elektromobilių užimama viso šalies kelių transporto priemonių parko dalis išaugo 3,17 p...
2024/04/21

Tikrojo nikotino veido paieškų link

„Žmo­nės rū­ko dėl ni­ko­ti­no, bet mirš­ta dėl ta­ba­ko de­gi­mo me­tu be­si­for­muo­jan­čių dū­mų ir pe­le­nų, ku­riuo­se yra tok­siš­...
2024/04/21

Kovos su buksmediniais ugniukais priemonės

Mūsų šalyje buksmediniai ugniukai pirmą kartą buvo aptikti 2018 m. Vilniaus rajone. Šie kenkėjai žalą daro buksmedinių (Buxaceae) šeimos augalams, tarp jų – mahonijoms, bugieniams ir kt. Yra duomenų, kad tėvynėje jie įsi...
2024/04/21

Ūkininkui neliko kitos išeities, kaip nugalabyti daugiau nei 3 tūkst. avių

Praėjusią savaitę širdį veriantį sprendimą ryžosi priimti Vakarų Australijos avių augintojas Wayne'as Smithas. Apie tai jis pranešė socialiniame tinkle, ir šis jo postas buvo tikra bomba, sulaukusi milžiniško atgars...
2024/04/21

Tyrimas parodė: akcijų prekėms neatsispiria absoliuti dauguma gyventojų

Vidutiniškai 80 proc. gyventojų prioritetą teikia toms reikiamos kategorijos prekėms, kurioms taikomos nuolaidos ar akcijos. Tokius duomenis atskleidžia „Swedbank“ užsakymu atlikta reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa...