Ashburn +30,0 °C Debesuota
Pirmadienis, 22 Lie 2024
Ashburn +30,0 °C Debesuota
Pirmadienis, 22 Lie 2024

Kuriama savanoriška sistema aukštos kokybės anglies dioksido absorbentams sertifikuoti

2023/01/18


Europos Komisija paskelbė Reglamento dėl anglies dioksido absorbentų sertifikavimo pasiūlymą, kurio tikslas – sukurti patikimą aukštos kokybės anglies dioksido absorbentų sertifikavimo sistemą, skatinti inovatyvias anglies dioksido šalinimo technologijas ir tvarius, mažo CO2 kiekio ūkininkavimo sprendimus.

Taip ūkininkai, miškininkai ir kiti ūkio subjektai skatinami vykdyti papildomas anglies dioksido absorbavimo veiklas, kurios padėtų siekti Europos Sąjungos ir Lietuvos klimato, aplinkos ir nulinės taršos tikslų – atsodintų miškus, plėtotų neariminę žemdirbystę, rekultivuotų pažeistas žemes, atkurtų pelkes.

Sertifikavimo proceso skaidrumui ir patikimumui užtikrinti pasiūlyme nustatytos nepriklausomo anglies dioksido šalinimo patikrinimo ir sertifikavimo sistemų pripažinimo taisyklės.

Taip pat numatyti keturi kriterijai, kurie pagerins anglies dioksido šalinimo kokybę ir palyginamumą.

Kiekybinis įvertinimas – anglies dioksido šalinimo veikla turi būti tiksliai išmatuota ir duoti nedviprasmiškos naudos klimatui.

Papildomumas – anglies dioksido šalinimo veikla turi viršyti esamą praktiką ir galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Ilgalaikis saugojimas – sertifikatai yra susieti su anglies dioksido saugojimo trukme, kad būtų užtikrintas nuolatinis saugojimas. Tai yra anglies dioksido „sugavimas“ ir „užrakinimas“, neleidžiant jam patekti į atmosferą, tam panaudojant įvairias pramonės technologijas, ūkininkavimo metodus, gaminant medines statybines medžiagas ir produktus.

Tvarumas – anglies dioksido šalinimo veikla turi prisidėti prie tvarumo tikslų, pavyzdžiui, prisitaikymo prie klimato kaitos, žiedinės ekonomikos, vandens ir jūrų išteklių bei biologinės įvairovės.

Prioritetas bus skiriamas tai anglies dioksido šalinimo veiklai, kuri duos didelės naudos biologinei įvairovei. Tai aktualu ir Lietuvai, siekiančiai tinkamai tvarkyti saugomas teritorijas.

Siekdamos ES klimato neutralumo tikslų, ES valstybės narės, tarp jų ir Lietuva, turės padidinti anglies dioksido šalinimą iš atmosferos, kad subalansuotų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kurio neįmanoma pašalinti.

Tai galimybė ir Lietuvos mokslo institucijoms aktyviau plėsti mokslinius tyrimus, eksperimentinę veiklą kuriant anglies dioksido šalinimo būdus, nes anglies dioksidą surinkti ir nuolat saugoti galima pasitelkus įvairias pramonines technologijas. Pavyzdžiui, bioenergijos su anglies dioksido surinkimu ir saugojimu arba tiesioginį anglies dioksido surinkimą ir saugojimą produktuose.

Darni veikla žemės ūkyje ir miškininkystėje gali pagerinti natūralų anglies kaupimąsi dirvožemyje ir miškuose, tuo pačiu sumažinti anglies išsiskyrimą iš dirvožemio ir sukurti naujas verslo galimybes ūkininkams, miškininkams.

Ilgaamžiai gaminiai ir medžiagos, pavyzdžiui, statybiniai medienos gaminiai, taip pat gali išlaikyti anglies dioksidą kelis dešimtmečius ar ilgiau. Lietuvoje medienos statybinių medžiagų gamybos plėtrai skiriamos didelės investicijos ir tobulinami statybos techniniai reglamentai.

 

Aplinkos ministerijos pranešimas

123rf nuotrauka

Dalintis