Ashburn +20,8 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 23 Geg 2024
Ashburn +20,8 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 23 Geg 2024

VAT priminimas: AAP tiekti ir platinti gali ne kiekvienas

2023/03/28


Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VAT), atlikdama augalų apsaugos produktų (AAP) rinkos priežiūrą, siekia užtikrinti, kad jie būtų saugūs naudoti ir legalūs. Atkreipiame fizinių ir juridinių asmenų dėmesį į pagrindinius reikalavimus, kuriuos privaloma žinoti visiems tiekiantiems ar platinantiems AAP ar ketinant šia veikla užsiimti.

Gali būti platinami ir reklamuojami tik Lietuvoje registruoti arba tapatūs Lietuvoje registruotiems AAP. Griežtai draudžiama prekybai tiekti Lietuvos Respublikoje (LR) neregistruotus, falsifikuotus ir (ar), netapačius LR registruotiems AAP, taip pat – pasibaigusio galiojimo ir nė vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje beicuotas neregistruotu AAP augalų sėklas. Visi platinami AAP privalo būti paženklinti etiketėmis lietuvių kalba. Tiekdami rinkai beicuotas augalų sėklas, dauginamosios medžiagos tiekėjai privalo užtikrinti jos tinkamą ženklinimą (beicuotų sėklų etiketėje ir (arba) prie jų pridedamuose dokumentuose turi būti nurodytas AAP, kuriuo buvo beicuotos sėklos, pavadinimas, tame produkte esančios veikliosios medžiagos pavadinimas bei nurodytos standartinės frazės dėl saugos priemonių ir riziką mažinančios priemonės).

Prekybai būtinas leidimas

Fiziniams ir juridiniams asmenims patariame AAP pirkti tik iš legalių platintojų. Prekyba AAP konkrečioje vietoje ar internetu leidžiama tik turint AAP platinimo leidimą, kurį išduoda Augalininkystės tarnyba.

Leidimas platinti AAP suteikiamas ypač operatyviai – jau kitą dieną po deklaracijos ir pateikus reikiamus dokumentus Augalininkystės tarnybai bei už paslaugą sumokėjus valstybės rinkliavą.

Įspėjame, kad nelegalūs (neregistruoti, falsifikuoti) produktai gali pakenkti ne tik apdorojamiems augalams, bet ir aplinkai, ypač vandens organizmams, naudingiems vabzdžiams, taip pat turėti neigiamą poveikį sveikatai žmogaus, kuris vartoja augalinę produkciją, užaugintą naudojant nelegalius, vadinasi, netikrinamus dėl saugos AAP. Tuo tarpu prieš registruojant AAP visada įvertinamas ne tik produkto efektyvumas, bet ir poveikis žmogui bei aplinkai, veikliųjų medžiagų likučių susidarymas augaluose.

Kvalifikacijai kelti rengiami kursai

Platinimo leidimo turėtojai prekybos vietoje turi užtikrinti pakankamą skaičių kvalifikuotų darbuotojų, išklausiusių augalų apsaugos platintojų mokymo kurso programą ir turinčių galiojančius augalų apsaugos pažymėjimus. Tik kvalifikuoti darbuotojai pirkėjams gali suteikti patikimos informacijos apie įsigyjamų AAP naudojimo reikalavimus – tinkamą saugojimą, saugų naudojimą ir AAP likučių bei tuščių pakuočių tvarkymą, taip pat apie alternatyvius AAP, keliančius mažesnę riziką žmonių sveikatai ir aplinkai. Augalų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka privaloma kas 5 metus atnaujinti įgytas žinias.

Informacija apie augalų apsaugos kvalifikacijos tobulinimo kursus, jų laiką bei vietą, mokymus atliekančias įstaigas skelbiama VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto puslapyje.

Neprofesionaliems naudotojams, t. y. asmenims, neturintiems augalų apsaugos pažymėjimo, draudžiama parduoti profesionaliajam naudojimui skirtus AAP.

Platinantys AAP internete taip pat turi paisyti reikalavimų: skelbti ne tik informaciją apie produktus, bet ir jų etiketes, kuriose aiškinama, kaip saugiai AAP naudoti.

Reikalavimai AAP laikymui

Visi AAP platintojai privalo turėti reikalavimus atitinkančias patalpas, kuriose turi būti įrengtas mechaninis vėdinimas, grindys atsparios laikomų cheminių medžiagų poveikiui ir nelaidžios skysčiams. Patalpos turi būti paženklintos ir laikomos užrakintos. AAP turi būti laikomi ant padėklų ar lentynose. AAP gali būti laikomi ir rakinamose spintose su įrengtu mechaniniu vėdinimu. Saugojimo patalpose privalo būti saugomų AAP saugos duomenų lapai bei talpyklos su natūraliais (smėliu, pjuvenomis, durpėmis ar kitais) ar sintetiniais sorbentais.

Draudžiama platinti pasibaigusio galiojimo termino produktus. Tokius AAP (jeigu galiojimo terminas pasibaigė ne daugiau nei prieš 12 mėn.) galima tiekti rinkai tik turint gamintojo laboratorijoje ar akredituotoje laboratorijoje atlikto tyrimo teigiamus rezultatus ir AAP gamintojo ar jo įgalioto atstovo rašytinę išvadą (popierinę ar elektroninę), kad pasibaigusio galiojimo termino AAP kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis atitinka LR registruoto AAP sudėtį. Šiuos dokumentus reikia pateikti Augalininkystės tarnybai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tiekimo rinkai pradžios. Pasibaigusio galiojimo termino AAP pakuotė privalo būti papildomai paženklinta žymeniu: „Augalų apsaugos produkto galiojimo terminas pratęstas iki (data)“.

Už pažeidimus gresia baudos

2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus ANK 342 str. pakeitimams yra padidintos baudos už AAP vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai, reklamavimo, įvežimo į LR reikalavimų pažeidimus.

Siekiant išvengti nusižengimų ir administracinės atsakomybės už juos, raginame domėtis teisės aktų reikalavimais ir jų griežtai laikytis. Ypač didelės baudos už LR neregistruotų, netapačių ir falsifikuotų AAP įvežimą ir tiekimą rinkai numatytos juridiniams asmenims Augalų apsaugos įstatyme ir gali siekti iki 14 proc. bendrųjų metinių pajamų.

Visuomenę raginame nebūkite abejingai ir pranešti apie pastebėtus galimus AAP platinimo ar naudojimo veiklos pažeidimus, ypač – apie galimai nelegalios prekybos AAP atvejus.

 

VAT informacija

123rf nuotrauka

Dalintis
2024/05/23

Ne medžioklės sezono vilkams nebūna

Gyvenimas sukasi nenutrūkstamu ratu – ūkininkai augina gyvulius, o vilkai, pasitaikius progai, juos pjauna. To negali sustabdyti nei padidintos medžioklės kvotos, nei probleminių vilkų paėmimas iš gamtos, nei elektrinės tvoros. Pasitv...
2024/05/23

Šaulių priesaika toli nuo Tėvynės: nori stiprinti Lietuvos gynybinę galią

Gegužės 24-ąją Lietuvos šaulių sąjungos gretas papildys nauji broliai ir sesės Suomijoje – Helsinkyje, LR ambasadoje, šaulio priesaiką duos mūsų tautiečiai, gyvenantys ir dirbantys šioje šalyje. Šiemet pris...
2024/05/23

Augalams vien šilumos ir drėgmės neužtenka

Pastaruoju metu daug kalbama apie labai gerą žiemkenčių būklę, ypač žieminiai rapsai alsuoja produktyvumu. Tačiau daugybė tarpusavyje susipynusių pokyčių ir veiksnių kelia naujas rizikas ir tam tikrą netikrumą. Šiuolaikinis žemės ūkis susid...
2024/05/23

171 Lietuvos įmonė gaus į 11,3 mln. eurų ES finansavimo savo eksporto galimybių gerinimui

Produkcijos pristatymui užsienio parodose ir eksportui skirtų produktų bei paslaugų sertifikavimui labai mažos, mažos ir vidutinės Vidurio bei vakarų Lietuvos įmonės siekė gauti daugiau nei 20,2 mln. eurų finansavimą. Pagal Inovacijų agentūros pas...
2024/05/23

Įprasmintas devynių kaimų atminimas

Kupiškis („Kupiškėnų mintys“). Gegužės 18 dieną neeilinis susitikimas surengtas Antašavos parapijoje. Čia rinkosi Daršiškių ir dar aštuonių aplinkinių gyvybingų ir išnykusių kaimų gyvent...
2024/05/23

Paviršinio vandens telkinių pakrančių, melioracijos griovių apsaugos juostų deklaravimas pagal 4 GAAB standartą

Žemės ūkio duomenų centras (ŽŪDC) atkreipia dėmesį, kad 2024 m. gegužės 7 d. įsigaliojo Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo pakeitimas.
2024/05/23

Daržovės kibiruose: kompaktiška ir patogu

Kai kurie daržininkai bent dalį daržovių augina ne lysvėse, bet kibiruose. Juose be vargo auga pomidorai, agurkai, paprikos, braškės. Ar tikrai toks sprendimas turi pranašumų? Kokių?
2024/05/23

Šerbeto upės ir visiškai sunaikinti sodai Lenkijoje. Ar sulauksime to ir Lietuvoje?

Praėjusį sekmadienį vos per 15 minučių kruša soduose sunaikino absoliučiai visą šių metų derlių, tačiau jos pasekmės vaismedžiams bus juntamos dar kokius dvejus metus. Tai – tikras Armagedonas, sako už galvų susiėmę Lenkijos so...
2024/05/23

Europos tamsiąją medunešę bitę siūloma įrašyti į Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą

Lietuvos raudonosios knygos komisija siūlo įrašyti Europos tamsiąją medunešę bitę (Apis mellifera mellifera) į Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, kitaip vadinamą Lietuvos raudonąja knyga.