Ashburn +17,8 °C Debesuota
Pirmadienis, 25 Rgs 2023
Ashburn +17,8 °C Debesuota
Pirmadienis, 25 Rgs 2023

VAT priminimas: AAP tiekti ir platinti gali ne kiekvienas

2023/03/28


Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VAT), atlikdama augalų apsaugos produktų (AAP) rinkos priežiūrą, siekia užtikrinti, kad jie būtų saugūs naudoti ir legalūs. Atkreipiame fizinių ir juridinių asmenų dėmesį į pagrindinius reikalavimus, kuriuos privaloma žinoti visiems tiekiantiems ar platinantiems AAP ar ketinant šia veikla užsiimti.

Gali būti platinami ir reklamuojami tik Lietuvoje registruoti arba tapatūs Lietuvoje registruotiems AAP. Griežtai draudžiama prekybai tiekti Lietuvos Respublikoje (LR) neregistruotus, falsifikuotus ir (ar), netapačius LR registruotiems AAP, taip pat – pasibaigusio galiojimo ir nė vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje beicuotas neregistruotu AAP augalų sėklas. Visi platinami AAP privalo būti paženklinti etiketėmis lietuvių kalba. Tiekdami rinkai beicuotas augalų sėklas, dauginamosios medžiagos tiekėjai privalo užtikrinti jos tinkamą ženklinimą (beicuotų sėklų etiketėje ir (arba) prie jų pridedamuose dokumentuose turi būti nurodytas AAP, kuriuo buvo beicuotos sėklos, pavadinimas, tame produkte esančios veikliosios medžiagos pavadinimas bei nurodytos standartinės frazės dėl saugos priemonių ir riziką mažinančios priemonės).

Prekybai būtinas leidimas

Fiziniams ir juridiniams asmenims patariame AAP pirkti tik iš legalių platintojų. Prekyba AAP konkrečioje vietoje ar internetu leidžiama tik turint AAP platinimo leidimą, kurį išduoda Augalininkystės tarnyba.

Leidimas platinti AAP suteikiamas ypač operatyviai – jau kitą dieną po deklaracijos ir pateikus reikiamus dokumentus Augalininkystės tarnybai bei už paslaugą sumokėjus valstybės rinkliavą.

Įspėjame, kad nelegalūs (neregistruoti, falsifikuoti) produktai gali pakenkti ne tik apdorojamiems augalams, bet ir aplinkai, ypač vandens organizmams, naudingiems vabzdžiams, taip pat turėti neigiamą poveikį sveikatai žmogaus, kuris vartoja augalinę produkciją, užaugintą naudojant nelegalius, vadinasi, netikrinamus dėl saugos AAP. Tuo tarpu prieš registruojant AAP visada įvertinamas ne tik produkto efektyvumas, bet ir poveikis žmogui bei aplinkai, veikliųjų medžiagų likučių susidarymas augaluose.

Kvalifikacijai kelti rengiami kursai

Platinimo leidimo turėtojai prekybos vietoje turi užtikrinti pakankamą skaičių kvalifikuotų darbuotojų, išklausiusių augalų apsaugos platintojų mokymo kurso programą ir turinčių galiojančius augalų apsaugos pažymėjimus. Tik kvalifikuoti darbuotojai pirkėjams gali suteikti patikimos informacijos apie įsigyjamų AAP naudojimo reikalavimus – tinkamą saugojimą, saugų naudojimą ir AAP likučių bei tuščių pakuočių tvarkymą, taip pat apie alternatyvius AAP, keliančius mažesnę riziką žmonių sveikatai ir aplinkai. Augalų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka privaloma kas 5 metus atnaujinti įgytas žinias.

Informacija apie augalų apsaugos kvalifikacijos tobulinimo kursus, jų laiką bei vietą, mokymus atliekančias įstaigas skelbiama VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto puslapyje.

Neprofesionaliems naudotojams, t. y. asmenims, neturintiems augalų apsaugos pažymėjimo, draudžiama parduoti profesionaliajam naudojimui skirtus AAP.

Platinantys AAP internete taip pat turi paisyti reikalavimų: skelbti ne tik informaciją apie produktus, bet ir jų etiketes, kuriose aiškinama, kaip saugiai AAP naudoti.

Reikalavimai AAP laikymui

Visi AAP platintojai privalo turėti reikalavimus atitinkančias patalpas, kuriose turi būti įrengtas mechaninis vėdinimas, grindys atsparios laikomų cheminių medžiagų poveikiui ir nelaidžios skysčiams. Patalpos turi būti paženklintos ir laikomos užrakintos. AAP turi būti laikomi ant padėklų ar lentynose. AAP gali būti laikomi ir rakinamose spintose su įrengtu mechaniniu vėdinimu. Saugojimo patalpose privalo būti saugomų AAP saugos duomenų lapai bei talpyklos su natūraliais (smėliu, pjuvenomis, durpėmis ar kitais) ar sintetiniais sorbentais.

Draudžiama platinti pasibaigusio galiojimo termino produktus. Tokius AAP (jeigu galiojimo terminas pasibaigė ne daugiau nei prieš 12 mėn.) galima tiekti rinkai tik turint gamintojo laboratorijoje ar akredituotoje laboratorijoje atlikto tyrimo teigiamus rezultatus ir AAP gamintojo ar jo įgalioto atstovo rašytinę išvadą (popierinę ar elektroninę), kad pasibaigusio galiojimo termino AAP kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis atitinka LR registruoto AAP sudėtį. Šiuos dokumentus reikia pateikti Augalininkystės tarnybai ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tiekimo rinkai pradžios. Pasibaigusio galiojimo termino AAP pakuotė privalo būti papildomai paženklinta žymeniu: „Augalų apsaugos produkto galiojimo terminas pratęstas iki (data)“.

Už pažeidimus gresia baudos

2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus ANK 342 str. pakeitimams yra padidintos baudos už AAP vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai, reklamavimo, įvežimo į LR reikalavimų pažeidimus.

Siekiant išvengti nusižengimų ir administracinės atsakomybės už juos, raginame domėtis teisės aktų reikalavimais ir jų griežtai laikytis. Ypač didelės baudos už LR neregistruotų, netapačių ir falsifikuotų AAP įvežimą ir tiekimą rinkai numatytos juridiniams asmenims Augalų apsaugos įstatyme ir gali siekti iki 14 proc. bendrųjų metinių pajamų.

Visuomenę raginame nebūkite abejingai ir pranešti apie pastebėtus galimus AAP platinimo ar naudojimo veiklos pažeidimus, ypač – apie galimai nelegalios prekybos AAP atvejus.

 

VAT informacija

123rf nuotrauka

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/09/24

Išgelbėtus gyvūnus Chersone gydo veterinaras lietuvis

Kėdainiai („Rinkos aikštė“). Kiek žmonių nuskendo Rusijos kariams susprogdinus Kachovkos elektrinės užtvanką, greičiausiai nebus tiksliai sužinota niekada, nes užgrobtą kairiąją Dniepro upės pusę okupantai neįleido tarptautinių ...
2023/09/24

Dzūkų žemyninės kopos kryžminėje mokslinių faktų ir dezinformacijos ugnyje

Pastaruoju metu viešoje erdvėje pasirodantys straipsniai, kuriuose apstu netikslios arba tikrovės neatitinkančios informacijos, sudaro įspūdį, kad žemyninių kopų atvėrimas Dzūkijos nacionaliniame parke yra grįstas savivale ir asmenine nauda...
2023/09/24

Nuo retos, tačiau itin sunkios ligos gelbsti skiepai

Ar pamenate, kada paskutinį kartą skiepijotės nuo stabligės? Ne? Specialistai atkreipia dėmesį, kad net menkas susižeidimas nešvariu, žemėmis užterštu, aštriu įrankiu, pavyzdžiui, dirbant sode ar darže, gali tapti šios ...
2023/09/24

Lenkų mokslininkai rado sprendimą, kuo pakeisti malkas

Mokslinių ir technologinių naujovių gausa mūsų amžių tikriausiai būtų galima lyginti su XVIII–XIX a. sandūroje vykusios industrinės revoliucijos laikotarpiu. Kai jau atrodo, daugiau nėra ką naujo sugalvoti, ieškoma sprendimų, kaip pan...
2023/09/24

Širvintos dairosi geriausio šių metų ūkio

Kasmet tradiciškai žemdirbiškos savivaldybės renka geriausius ūkininkus. Vienos savivaldybės jau apdovanojo savo „Metų ūkio“ nugalėtojos, kitos dar dairosi ir vertina. Nors Širvintų rajono vadžia surinko savą derli...
2023/09/24

Ligoti jurginai: ką daryti?

Jurginai gana atsparūs įvairioms ligoms ir kenkėjams. Dažnesnių pažeidimų pasitaiko tada, kai per žaizdas pakliūva ligų sukėlėjų. Labai svarbu ne tik laiku juos iškasti (po šalnų), bet ir tinkamai paruošti žiemoti, nes sveiki ...
2023/09/24

Mažės fitosanitarinių sertifikatų formų įvairovė

Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) nuo lapkričio 1 d. išduos tos pačios formos fitosanitarinius sertifikatus augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, vežamų į Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką, eksportui ar reeksportui,...
2023/09/24

Ritos ekologiniame ūkyje trūksta pašarų

Šiaulių rajone, už Meškuičių miestelio, yra sena Gendvilų sodyba. Čia gyvena ūkininkė Rita Gendvilaitė ir jos 93 metų mama. Rita plėtoja ekologinį ūkį, laiko 4 melžiamas karves, 3 veršelius ir 3 telyčias, turi 6 sportinius žir...
2023/09/24

Papildomo lengvo uždarbio paieškos gali baigtis baudžiamąja atsakomybe

Lietuvos banko Finansinio raštingumo centras atkreipia dėmesį, kad rudenį ne vienas lietuvis dairosi naujų darbo iššūkių arba papildomų pajamų, tačiau neapdairumas gali baigtis liūdnai. Lietuvos banko vyriausioji teisininkė Mi...