Mėsos perdirbimo įmonėje – įtartinai prarasta produkcija ir žaliavos „nudžiūvimu“ grindžiami nuostoliai

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — Klaipėdos AVMI), patikrinusi Klaipėdos apskrities mėsos perdirbimo bendrovę, nustatė beveik 990 tūkst. litų vertės mėsos gaminių, apskaitytų kaip produkcijos likutis, trūkumą, taip pat nustatė, kad įmonė vengdama mokesčių nepagrįstai padidino veiklos sąnaudas, ir kt. pažeidimų. Po mokestinio tyrimo, inicijuoto vykdant projektą „Skaidri gamyba“, įmonė papildomai deklaravo per 210 tūkst. litų mokėtino pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir sumažino deklaruotus mokestinius nuostolius.
Kontrolės veiksmai bendrovėje pradėti siekiant išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių įmonė deklaruoja abejotinus veiklos rezultatus. Atlikus inventorizaciją, įmonėje nustatytas produkcijos trūkumas. „Likučių“ trūkumą bandyta teisinti apskaitos klaidomis, esą netinkamai nurašyti skerdimo procese atsiradę svorio netekimai. Neatmestina, kad produkcija buvo realizuota, o gautos pajamos neapskaitytos. Be to, įmonė „nurašė“ ir apie 8 tonas mėsos, kuri per metus, kaip teigiama, buvo suvartota saviems poreikiams, bei nemažą kiekį mėsos, kuri „nudžiūvo“ gamybos metu. Dėl galimai neskaidrios įmonės veiklos medžiagą svarstoma perduoti teisėsaugai.
„Dalis maisto pramonės įmonių, atikus sektoriaus analizę, į Mokesčių inspekcijos akiratį pateko nustačius, kad pardavimai jose beveik prilygsta veiklos sąnaudoms, įmonės dirba nuostolingai arba turi mažus pelnus. Neretai šioms įmonėms būdingi pažeidimai apskaitant įsigytas žaliavas, atsargas bei pagamintą produkciją. Tendencinga ir tai, kad įmonės apyvartinių lėšų trūkumą dažnai dengia susijusių asmenų suteiktomis paskolomis, o atlikus asmenų pajamų ir išlaidų analizę matyti, kad tokių sumų jie skolinti negalėjo, nes tam nepakako pajamų“, – sako Mindaugas Almantas, Vilniaus AVMI Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotojas, projekto „Skaidri gamyba“ vadovas.
Pasak M. Almanto, įgyvendinant projektą „Skaidri gamyba“ per kelis mėnesius patikrinta per 70  rizikingiausių mokesčių administratoriaus požiūriu įmonių. Kontrolės metu papildomai nustatyta: per 1,6 mln. litų mokėtina PVM ir kt. mokesčių suma; nepagrįstai deklaruota per 0,8 mln. litų PVM atskaitos suma; po mokestinių tyrimų 2,6 mln. litų  padidinta pelno mokesčio bazės suma, įmonės apie 5,8 mln. litų suma sumažino deklaruotus mokestinius nuostolius. Dažniausiai nustatomi pažeidimai: apskaitos registrų duomenys nesutampa su deklaracijų duomenimis, apskaičiuojant pelno mokestį nepagrįstai į leidžiamus atskaitymus įtraukiamos nenaudojamo įmonės veikloje turto eksploatacijos išlaidos bei asmeniniams poreikiams sunaudotų prekių bei žaliavų vertė, nepagrįstai taikomas 0 proc. PVM tarifas, nedeklaruojamos visos pardavimo pajamos ir kt.
Atlikus vienos Vilniaus kepyklos mokestinį tyrimą nustatyta, kad bendrovė per dvejus metus nedeklaravo beveik 200 tūkst. litų PVM. Paskaičiuota, kad įmonė nedeklaravo pardavimų daugiau kaip už 1 mln. litų, t.y., daugiau kaip pusės visų gautų pajamų. Kitoje įmonėje, gaminančioje valgomuosius ledus ir konditerijos pusgaminius, kontrolės metu perskaičiavus įsigytų žaliavų kiekius realizuotai produkcijai pagaminti nustatyta, kad nepagrįstai nurašyta per daug žaliavų. Be to, bendrovė nedeklaravo dalies pardavimų ir pardavimo PVM. Po mokesčių administratoriaus apsilankymo vietoj 2013 m. deklaruoto  mokestinio nuostolio bendrovė ėmė skaičiuoti pelną.
„Įmonėse, kuriose nustatyta rimtų mokestinių pažeidimų ir kyla įtarimų, kad jose sąmoningai vengiama mokesčių sudarant nesąžiningus sandorius, klastojant apskaitos dokumentus ir pan., pradėti mokestiniai patikrinimai“, – teigia projekto „Skaidri gamyba“ vadovas Mindaugas Almantas.
VMI prie FM primena, jog apie žinomus mokestinius pažeidimus galima pranešti paskambinus trumpuoju VMI pasitikėjimo telefonu 1882, užpildžius elektroninę anketą VMI svetainėje arba pasinaudojus programėle išmaniesiems telefonams „Pranešk“, taip pat užėjus į apskrities mokesčių inspekciją bei jos teritorinius padalinius.

Klaipėdos AVMI informacija