Modernizuojantiesiems smulkiuosius ūkius artėja atsiskaitymo metas

Mėta LUBINAITĖ

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonėje „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ dalyvaujantiems paramos gavėjams, pateikusiems paraiškas 2010 ir 2012 m., artėja atsiskaitymo laikas. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai primena, į ką dėmesį turėtų atkreipti šios KPP priemonės dalyviai, 2015 m. teiksiantys mokėjimo prašymus.

Paramos gavėjai per pirmuosius trejus metus įsipareigoja ūkio EDV padidinti bent 20 proc.

Artėja investicinių metų pabaiga
Ūkininkai, modernizuojantys savo smulkiuosius ūkius pagal tęstinę KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, mo­kė­jimo prašymus NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams turi pateikti du kartus. Pirmasis mokėjimo prašymas teikiamas po trejų verslo plano įgyvendinimo metų. Antrasis – pasibaigus visam penkerių metų laikotarpiui. Mokėjimo prašymus svarbu pateikti laiku, laikantis patvirtintų terminų.
Priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ dalyviams, 2010 m. pradėjusiems  gauti paramą, penkeri investiciniai metai baigiasi šiemet. Tai reiškia, kad kitąmet jie turės pateikti antrąjį mokėjimo prašymą. Ūkininkai, pagal šią KPP priemonę paramą pradėję gauti 2012 m., kitąmet turės pateikti pirmąjį mokėjimo prašymą ir atsiskaityti už pirmus trejus verslo plano įgyvendinimo metus.
Drauge su mokėjimo prašymais turi būti pristatyti ir investicijų įgyvendinimą pagrindžiantys dokumentai bei buhalterinės apskaitos dokumentų kopijos. „Jei paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, jis iki nustatyto termino pabaigos turi NMA pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo“, – sako NMA Tęstinių priemonių administravimo skyrius vyriausioji specialistė Irma Jakštienė.

Investicijos į ūkio plėtrą

  • Per pirmus trejus verslo plano metus paramos gavėjas turi investuoti ne mažesnę kaip 15 537 Lt (be PVM) (4 499,83 Eur) sumą.
  • Per visą paramos teikimo laikotarpį (t. y. penkerius metus) paramos gavėjas privalo investuoti ne mažesnę kaip 25 895 Lt (be PVM) (7 499,71 Eur) sumą.

Laikytis verslo plano ir terminų
Su paraiška paramai gauti šios KPP priemonės dalyviai pateikė verslo planą, kuriame numatė, kokias investicijas į ūkio plėtrą ir kada turės atlikti. NMA specialistai pataria atidžiai laikytis savo verslo plano ir laiku atlikti visus suplanuotus pirkimus. Norėdami pakeisti verslo plano investicijų planą, paramos gavėjai turi raštu kreiptis į NMA dėl investicijų plano keitimo ir nurodyti priežastis, kodėl daromi pakeitimai.
Pateikdami mokėjimo prašymą paramos gavėjai turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad visi atsiskaitymai su rangovais, tiekėjais ir paslaugų teikėjais buvo atlikti per bankines institucijas.
„Svarbu nepamiršti, kad perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus, o išperkamąja nuoma įsigytas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos – t. y. galutinio mokėjimo prašymo pateikimo“, – primena NMA vyriausioji specialistė I. Jakštienė.

Kruopščiai apskaičiuoti investuotą sumą

KPP priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ dalyviai per pirmus trejus verslo plano įgyvendinimo metus turi investuoti į savo ūkį ne mažesnę kaip 15 537 Lt (be PVM) (4 499,83 Eur) sumą.

„Reikėtų atidžiai paskaičiuoti investuotą paramos sumą, nes atpigus kuriai nors investicijai gali būti, kad investuojama mažesnė negu privaloma paramos suma“, – pabrėžia Irma Jakštienė.

Per visą paramos teikimo laikotarpį – t. y. penkerius metus – į savo ūkio vystymą paramos gavėjai turi investuoti ne mažesnę kaip 25 895 Lt (be PVM) (7 499,71 Eur) sumą. „Reikėtų atidžiai paskaičiuoti investuotą paramos sumą, nes atpigus kuriai nors investicijai gali būti, kad investuojama mažesnė negu privaloma paramos suma“, – pabrėžia I. Jakštienė.
Priemonės dalyviai taip pat įsipareigoja, kad per pirmuosius trejus metus padidins savo valdomo ūkio ekonominio dydžio vienetą (EDV) ne mažiau kaip 20 procentų. Išlaikyti šį dydį jiems reikia ir ketvirtaisiais bei penktaisiais paramos gavimo metais. „Jeigu po trejų paramos teikimo metų valda padidėja mažiau nei 20 procentų, parama dar dvejiems metams neskiriama“, – paaiškina I. Jakštienė.

Prekės turi būti naujos, nenaudotos ir atitinkančios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Paversti valdą ekonomiškai gyvybinga – nesunku
Pusiau natūrinį ūkį prižiūrintis Juozas Daunaravičius iš Elektrėnų savivaldybės Noškūnėlių kaimo patikina, kad gaunama parama išties svari. „Kažin, ar patys įpirktume naują bulvių kaupiklį, vartytuvą ir plūgą“, – sako ūkininkas. Jo teigimu, įsigijus šiuos ir kitus padargus, darbas ūkyje tapo ir lengvesnis, ir spartesnis. „Esame šia priemone labai patenkinti. Joje dalyvauti liko dar dveji metai. Jau turime ateities planų, kaip per tuos ateinančius metus tvarkysimės, ką naudingo pirksime“, – pasakoja J. Daunaravičius.
J. Daunaravičiui antrina ir Galina Skirelienė, drauge su sūnumi Donatu Skireliu Švenčionių rajono savivaldybės Svirkų kaime auginanti bites. Priemonėje „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“  jie dalyvauja jau trečius metus. Ūkininkų teigimu, 20 proc. padidinti ūkį sunku nebuvo. Pradėję nuo 47 avilių dabar jau turi 57. „Nepasakyčiau, kad labai padaugėjo darbo, bet per trejus metus tikrai daug visko įsigijome – ir elektrinį medsukį, ir vaško lydytuvą, ir kūlimo mašiną duonelei, ir dar daug kitų dalykų“, – pasakoja D. Skirelis. Nauja technika bitininkų šeimai, per metus surenkančiai apie toną medaus, padėjo pagaminti daugiau produktų. „Be to, švariau ir kokybiškiau galime prižiūrėti bites, o darbams atlikti dabar užtenka vieno žmogaus“, – pasakoja ūkininkai.
2007-2013 metų laikotarpiu priemonėje „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ panoro dalyvauti daugiau nei 10 tūkst. smulkiųjų ūkininkų. Smulkiesiems Lietuvos ūkiams stiprinti visam 2007-2013 metų laikotarpiui buvo numatyti 76,41 mln. Lt (22,13 mln. Eur). Iš šių lėšų priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ dalyviams jau išmokėti 51,87 mln. Lt (15,02 mln. Eur).

Svarbiausi paramos gavėjo įsipareigojimai trumpai

  • Tvarkyti buhalterinę apskaitą nuo paraiškos pateikimo dienos.
  • Organizuoti prekių, paslaugų ar darbų pirkimus apklausos būdu.
  • Perkamos prekės turi būti naujos ir nenaudotos, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  • Investicijos turi atitikti gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus (šis reikalavimas netaikomas, jei numatytos investicijos neturi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi).
  • Išperkamąja nuoma įsigytas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos.
  • Atsiskaitymus su rangovais, tiekėjais ir paslaugų teikėjais atlikti tik per bankines institucijas.
  • Atliktos išlaidos turi atitikti investicijas, numatytas verslo plane.
  • Verslo plane prognozuojamas žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreiškiamas EDV, per pirmuosius trejus paramos metus turi padidėti ne mažiau kaip 20 proc. ir nesumažėti per ketvirtus ir penktus paramos metus.

Juliaus KALINSKO ir Vilmos SEBEIKAITĖS nuotraukos