Ashburn +19,6 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 12 Bir 2024
Ashburn +19,6 °C Dangus giedras
Trečiadienis, 12 Bir 2024

Ar prekės į Rusiją nėra eksportuojamos per kitas NVS šalis?

2023/01/07


Nuo karo pradžios eksporto į Rusiją dalis pagal bendrą eksporto struktūrą sumažėjo, tačiau į kitas Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalis padidėjo panašia dalimi – 4 proc. Tai kelia klausimą, ar sumažėjus tiesioginiam eksportui į Rusiją tos pačios prekės nėra įvežamos į ją per kitas NVS šalis?

Išaugusį eksportą iš Lietuvos į kitas NVS šalis, be Rusijos, lemia du faktoriai – ypač padidėjęs transporto priemonių ir mineralinių produktų (pvz., naftos ir jos rafinuotų produktų, gamtinių dujų, elektros) eksportas1. Labiausiai sumažėjo mašinų ir įrenginių bei chemijos pramonės gaminių ir plastikų eksportas į Rusiją. Transporto priemonių eksporto į Rusiją dalis, lyginant 2021 m. su 2022 m. trečiuoju ketvirčiu, bendroje Lietuvos struktūroje sumažėjo 0,39 proc. punkto, o į kitas NVS šalis išaugo 1,84 proc. punkto (žr. 2 pav.). Tai pagrindinis sektorius, kuriame matomas didesnis eksporto į kitas NVS šalis išaugimas ir kartu eksporto į Rusiją sumažėjimas. Mineralinių produktų eksportas išaugo tiek į Rusiją, tiek į kitas NVS šalis (atitinkamas 1,62 ir 0,8 proc. punkto padidėjimas bendroje Lietuvos eksporto struktūroje). Išaugusį eksportą į Rusiją lėmė padidėjęs elektros energijos eksportas, galimai dėl per Lietuvą tekančios elektros į Kaliningradą, taip pat ir aukštos elektros kainos. Eksporto į kitas NVS šalis išaugimas yra nulemtas elektros energijos eksporto į Baltarusiją padidėjimo (0,72 proc. punkto padidėjimas bendroje Lietuvos eksporto struktūroje). Didžiausias eksporto į Rusiją dalies sumažėjimas yra mašinų ir įrenginių bei chemijos pramonės srityse (3,33 ir 0,66 proc. punkto sumažėjimas bendroje Lietuvos eksporto struktūroje). Mašinų ir įrenginių srityje pastebimas nedidelis eksporto į kitas NVS šalis dalies išaugimas (0,41 proc. punkto padidėjimas bendroje Lietuvos eksporto struktūroje). Kiek labiau proporcingas išaugimas matomas chemijos pramonės srityje: eksporto į kitas NVS šalis dalis padidėjo 0,5 proc. punkto.

Tikėtina, jog transporto priemonių eksporto į kitas NVS šalis dalies išaugimas daugiausia pagrįstas padidėjusia vidine paklausa. Pagal Lietuvos eksporto struktūrą transporto priemonių eksportas, lyginant 2021 m. ir 2022 m. trečiąjį ketvirtį, daugiausia išaugo į Baltarusiją (žr. 3 pav.). Transporto priemonių eksportas į Baltarusiją sudarė virš 60 proc. visų transporto priemonių eksporto į NVS šalis ir padidėjo 1,21 proc. punkto bendroje Lietuvos eksporto struktūroje. Padidėjęs Baltarusijos transporto priemonių importo lygis iš Lietuvos yra galimai paremtas vidine paklausa dėl sutrikusio automobilių ir kitų autotransporto priemonių tiekimo iš Rusijos. Remiantis Ilex2 ir Baltarusijos automobilių asociacijos (BAA)3 skelbiama statistika, prasidėjus karui Ukrainoje, smarkiai sumažėjo transporto priemonių pardavimai Baltarusijos viduje. Dauguma transporto priemonių gamyklų Rusijoje sustabdė gamybą, o tai paveikė Baltarusijos rinką: per pastaruosius keletą metų daugiau nei 70 proc. visų parduodamų transporto priemonių Baltarusijoje buvo pagamintos Rusijoje. BAA teigia, kad dėl sumažėjusios pasiūlos iš Rusijos importuojamų transporto priemonių kaina padidėjo nuo 40 iki 70 proc.; kainoms įtakos turėjo ir sustiprėjęs Rusijos rublio kursas. Nors Baltarusijos statistikos komitetas ir neskelbia suvestinių duomenų pagal šalis ir ekonomines veiklas, Baltarusijos bendras nominalusis importas iš NVS šalių nuo karo pradžios sumažėjo4. Taip pat, siekdama pašalinti transporto priemonių nepriteklių, Baltarusijos vyriausybė 2022 m. rugsėjo mėn. nacionaliniame teisiniame portale5 paskelbė pusei metų uždraudžianti Baltarusijoje gaminamų prekių, įskaitant transporto priemonių, eksportą į Eurazijos sąjungos nares. Remiantis šia informacija galima teigti, kad išaugęs transporto priemonių eksportas į Baltarusiją nėra susijęs su sumažėjusia šių prekių eksporto į Rusiją dalimi, o veikiau paaiškinamas išaugusia transporto priemonių – daugiausia automobilių ir kitų autotransporto priemonių – vidine paklausa.

Detaliau6 nagrinėjant mašinų bei įrenginių ir chemijos bei plastikų pramonės gaminių eksporto struktūros pokyčius, nepastebima aiškios tendencijos, kad, sumažėjus tiesioginiam eksportui į Rusiją, šios prekės į ją būtų įvežamos per kitas NVS šalis. Kalbant apie mašinų ir įrenginių eksportą į Rusiją, pasakytina, kad labiausiai sumažėjo anglies gaminių, vamzdynų įtaisų, būdingų mechaninių įrenginių, skysčių siurblių ir oro siurblių eksporto dalys (žr. 4 pav.). Tačiau šių eksporto dalių sumažėjimas nėra proporcingas analogiško eksporto į kitas NVS šalis padidėjimui. Kalbant apie kitas NVS šalis, labiausiai išaugo centrifugų, duomenų apdorojimo įtaisų, monitorių ir projektorių, kitų žemės ūkio mašinų bei vandens šildytuvų eksporto dalys. Analogiška situacija yra ir su chemijos pramonės gaminių ir plastikų eksporto pokyčiais. Labiausiai sumažėjo kitų gaminių iš plastikų, plastikų, nekombinuotų su kitomis medžiagomis, dažų ir lakų, gyvybei skirtų išlaikyti terpių ir kvepalų eksporto į Rusiją dalys (žr. 5 pav.). Į NVS šalis labiausiai išaugo medikamentų, paviršinio aktyvumo medžiagų, oksidacijos inhibitorių, dažų ir lakų, taip pat plaukų preparatų eksporto dalys. Vienintelis proporcingumas gali būti įžvelgiamas kalbant apie dažų ir lakų eksporto dalį – į Rusiją ji sumažėjo, o į kitas NVS šalis – padidėjo, tačiau tai sudaro tik mažą dalį chemijos pramonės gaminių ir plastikų eksporto pokyčio. Remiantis viešai prieinamais Lietuvos statistikos departamento duomenimis negalima užtikrintai atsakyti, ar Lietuvos prekių eksportas karo metu pradėjo per kitas NVS šalis keliauti į Rusiją. Tačiau galima teigti, kad detaliau išskaidžius prekių eksportą pagal kategorijas, matyti, kad sumažėjusios eksporto į Rusiją dalys nėra tos eksporto dalys, kurios reikšmingai padidėjo į kitas NVS šalis.

 

Kristupas PRIBUIŠIS, Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyresnysis ekonomistas

 

1 Prekių eksportui kategorizuoti naudojami kombinuotosios nomenklatūros (toliau KN) lygiai. KN yra ES kodavimo sistema, kurią sudaro suderintos sistemos kodai ir kiti ES poskyriai. Tipiškai tai būna aštuonių skaitmenų kodavimo sistema, tačiau kodus galima agreguoti ir į keturių (KN4), dviejų (KN2) ir vieno (KN1) skaitmens lygius. Šiuo atveju naudojamas KN1 lygis yra sudarytas iš 1) Žemės ūkio ir maisto produktų; 2) Mineralinių produktų; 3) Chemijos pramonės gaminių ir plastikų; 4) Kitų prekių; 5) Medienos ir medienos dirbinių; 6) Tekstilės gaminių ir drabužių; 7) Metalų; 8) Mašinų ir įrenginių; ir 9) Transporto priemonių.

2 Baltarusijoje įsikūrusi teisinių ir finansinių paslaugų firma, teikianti konsultacines ir tyrimų paslaugas

3 https://auto-baa.by/

4 https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-excel/Oficial_statistika/2022/exim8-2210.xlsx

5 https://pravo.by/

6 Keturženklės kombinuotosios nomenklatūros lygiu (KN4)

7 Grafikuose pateikti sutrumpinti ketvirto lygio kombinuotosios nomenklatūros (KN4) pavadinimai. Grafiko kairėje nesutrumpinti pavadinimai yra: „8545. Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito arba kiti anglies gaminiai, turintys metalo arba jo neturintys, skirti naudoti elektrotechnikoje“, „8481. Čiaupai, ventiliai, vožtuvai ir panašūs vamzdynų, kaitrovamzdžių, katilų, rezervuarų, cisternų, bakų ir panašių dirbinių įtaisai, įskaitant slėgio mažinamuosius (redukcinius) ir termostatinius reguliuojamuosius vožtuvus“, „8479. Mašinos ir mechaniniai įrenginiai, atliekantys tam tikras jiems būdingas funkcijas, nenurodytas kitoje šio skirsnio vietoje“, „8413. Skysčių siurbliai su pritvirtintais matuokliais arba be jų; skysčių keltuvai“, „8414. Oro arba vakuuminiai siurbliai, oro arba kitų dujų kompresoriai ir ventiliatoriai; ventiliacijos arba recirkuliacijos gaubtai (traukos spintos) su įmontuotu ventiliatoriumi, su filtrais arba be filtrų; dujoms nelaidžios biologinės saugos spintos, su filtrais arba be filtrų“. Grafiko dešinėje nesutrumpinti pavadinimai yra: „8421. Centrifugos, įskaitant išcentrines (centrifugines) džiovyklas; skysčių arba dujų filtravimo arba valymo mašinos ir aparatai“, „8471. Automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įtaisai; magnetiniai arba optiniai (duomenų) skaitymo skaitliai, užkoduotų duomenų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokių duomenų apdorojimo mašinos, nenurodytos kitoje vietoje“, „8528. Monitoriai ir projektoriai, be televizinio signalo priėmimo aparatūros; televizinio signalo priėmimo aparatūra, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų“, „8436. Kitos žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, paukštininkystės arba bitininkystės mašinos, įskaitant augalų daiginimo įrenginius su mechanine arba šilumine įranga; paukščių inkubatoriai ir gaubtiniai šildytuvai“, „8516. Elektriniai tekančiojo arba talpykloje laikomo vandens šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai; elektriniai patalpų šildymo aparatai ir dirvos šildymo aparatai; elektroterminiai šukuosenų aparatai (pavyzdžiui, plaukų džiovintuvai, plaukų suktuvai, kaitrinės plaukų sukimo žnyplės) ir rankų džiovintuvai; elektrinės laidynės; kiti buitiniai elektroterminiai prietaisai; varžiniai elektriniai kaitinimo elementai, išskyrus priskiriamus 8545 pozicijai“.

8 Grafikuose pateikti sutrumpinti ketvirto lygio kombinuotosios nomenklatūros (KN4) pavadinimai. Grafiko kairėje nesutrumpinti pavadinimai yra: „3926. Kiti gaminiai iš plastikų ir gaminiai iš kitų medžiagų, priskiriamų 3901–3914 pozicijoms“, „3920. Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų, neakyti ir nearmuoti, nelaminuoti, nesutvirtinti ir panašiai nekombinuoti su kitomis medžiagomis“, „3208. Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai modifikuoti gamtiniai polimerai, disperguoti arba ištirpinti nevandeninėje terpėje; tirpalai, apibrėžti šio skirsnio 4 pastaboje“, „3821. Gyvybei skirtos išlaikyti terpės“, „3303. Kvepalai ir tualetiniai vandenys“. Grafiko dešinėje nesutrumpinti pavadinimai yra: „3004. Medikamentai (išskyrus prekes, priskiriamas 3002, 3005 arba 3006 pozicijai), sudaryti iš sumaišytų arba nesumaišytų produktų, skirtų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, sudozuoti (įskaitant formas, skirtas įvesti per odą), suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes“, „3402. Organinės paviršinio aktyvumo medžiagos (išskyrus muilą); paviršinio aktyvumo preparatai, skalbikliai (įskaitant pagalbinius skalbiklius) ir valikliai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, išskyrus priskiriamus 3401 pozicijai“, „3811. Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai“, „3208. Dažai ir lakai (įskaitant emalius ir politūras), kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra sintetiniai polimerai arba chemiškai modifikuoti gamtiniai polimerai, disperguoti arba ištirpinti nevandeninėje terpėje; tirpalai, apibrėžti šio skirsnio 4 pastaboje“, „3305. Plaukų preparatai“.

Dalintis