Ashburn +3,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023
Ashburn +3,8 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 9 Grd 2023

Ateitis – išmanus miškų sektoriaus valdymas

2023/11/05


Kauno technologijos universitetas (KTU) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU), Linnaeus universitetu (Švedija) ir kitomis mokslo institucijomis kuria išmaniosios miškininkystės inovacijas, paremtas dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir kitomis skaitmeninėmis technologijomis. Siekiama iš esmės pakeisti miško sektoriaus valdymą.

Problemos – globalios

Mokslininkų akiratyje – miško išteklių išsaugojimo, atkūrimo, miško „sveikatos“ ir visos biologinės ekosistemos parametrų stebėsenos, o taip pat gaisrų ir kitų kataklizmų prevencijos bei klimato kaitos švelninimo uždaviniai.

KTU mokslininkai kartu su partneriais vysto skaitmeninių technologijų taikymo modelius, vertina jų efektyvumą, kuria skaitmeninių dvynių ir metavisatos pagrindu plėtojamų sprendimų koncepcijas. Ieškoma pačių pažangiausių technologinių sprendimų, keičiančių miškininkystės mokslą ir industrijas iš esmės.

Anot projekto vadovo, KTU profesoriaus Ryčio Maskeliūno, dabar miškininkystės sektoriaus problematika yra aktualesnė nei bet kada anksčiau, dėl klimato kaitos, miško išteklių praradimo, biologinės įvairovės išsaugojimo ir kitų veiksnių.

„Šios problemos yra globalios ir reikalauja tarptautinio bendradarbiavimo bei pastangų siekiant sukurti tvarias miškininkystės praktikas. Skaitmeninės technologijos gali padėti efektyviau valdyti miško išteklius, optimizuoti medienos gamybą, stebėti miškų būklę bei prisitaikyti prie klimato kaitos iššūkių“, – sako KTU profesorius.

rytis maskeliunas

Pasak jo, projekte aktyviai bendradarbiaujama su užsienio partneriais, keičiamasi patirtimi, Lietuvoje ir kituose Baltijos jūros regionuose numatoma adaptuoti pažangiąją Švedijos ir kitų miško sektoriuje pasižymėjusių regionų patirtį.

Leidžia simuliuoti įvairias situacijas

Jam antrina ir kolega, KTU profesorius Robertas Damaševičius.

„Vystomi meta modeliai miškininkystėje leidžia simuliuoti įvairias situacijas, stebėti miškų kirtimą ir ligų protrūkius, imantis veiksmų ir apsaugant miškus nuo potencialios žalos. Duomenų analizė ir dirbtinis intelektas leidžia suvokti ir tikslingai panaudoti duomenis, įžvelgti tendencijas, atpažinti problemas ir užtikrinti racionalius sprendimus. Bevieliai sensorių tinklai, dronai ir kita įranga gali būti pasitelkta miškų stebėjimui, medienos kirtimo organizavimui, žalos vertinimui“, – sako jis.

Projekte dirbantis KTU profesorius Egidijus Kazanavičius pabrėžia daiktų interneto technologijos taikymo tikslingumą.

„Miškininkai, naudodami jutiklius, gali stebėti miškų būklę. Bevieliai jutiklių tinklai fiksuoja temperatūros, drėgmės, oro kokybės, vėjo greičio ir kitus parametrus. Jutiklių pagalba surinkti duomenys analizuojami ir naudojami miško valdymo sprendimams priimti. Jų pagalba stebimi miško kenkėjai, perspėjama apie ligų protrūkius ar kitų problemų atsiradimą.

Tai leidžia miškininkams greitai reaguoti ir apsaugoti miškus. IoT ir GPS technologijos gali pagelbėti užtikrinant gaisrų ir miško vagysčių prevenciją. Jutiklių sukaupti duomenys gali būti analizuojami ir prieinami mobiliuosiuose įrenginiuose ir interneto svetainėse, kas sukuria sąlygas įvairioms interesų grupėms realiame laike vertinti situacijas ir priimti sprendimus“, – aiškina KTU profesorius.

Gilinasi ir į verslo modelių įveiklinimą

Tyrimuose KTU mokslininkai gilinasi ir į skaitmeninėmis technologijomis grįstų miško sektoriaus verslo modelių įveiklinimą. Siekiama, kad aktyviau kurtųsi skaitmeninių technologijų pagrindu plėtojami miško sektoriaus verslai, miško ir IT technologijų sandūroje plėtotųsi jungtinis miško sektoriaus, medienos pramonės ir IT įmonių klasteris.

KTU docentė Lina Užienė pabrėžia, kad skaitmeninės miškininkystės verslo modeliai gali apimti įvairias technologijas ir strategijas. Jų tarpe miško priežiūros ir stebėjimo platformos, medienos tiekimo grandinių optimizavimo sprendimai, ekosistemos paslaugų modeliai.

Išmanios miškininkystės verslo sprendimai gali būti labai įvairūs priklausomai nuo įmonių ir institucijų tikslų, turimų išteklių ir rinkos poreikių specifikos. Skaitmeninė miškininkystė atveria daug galimybių efektyviai valdyti miško išteklius, gerinti jų naudojimą ir prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkos sąlygų.

Padės spręsti iššūkius

Naujausi KTU mokslininkų tyrimai yra fokusuoti į konceptualų išmanaus miško valdymo technologijų poveikio įvertinimą, skaitmeninę miškininkystės sektoriaus transformaciją, racionalių jos principų atskleidimą bei argumentavimą, dirbtinio intelekto, daiktų interneto, blokų grandinės ir kitų skaitmeninių technologijų bei žinių valdymo sprendimų miško sektoriuje integravimą, išmanios miškininkystės iššūkių ir galimybių atskleidimą.

„Akivaizdu, jog tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje miškininkystės sektorius susiduria su daugybe iššūkių. Jų tarpe miško ligų ir kenkėjų suvaldymas, nelegalus ir neracionalus miškų kirtimas, chaotiškas miško išteklių planavimas, bioįvairovės praradimas, ekologinių miškų parametrų prastėjimas ir gaisrai. Naujausios skaitmeninės technologijos leidžia stebėti miško išteklus realiu laiku, sistemingai vertinti miškų būklės parametrus, modeliuoti alternatyvius scenarijus, vizualiai ir objektyviai vertinti miško situaciją“, – sako KTU docentė.

KTU mokslininkams antrina ir VDU Žemės ūkio akademijos profesorius Gintautas Mozgeris, teigdamas, kad miškų ekosistemos ir miškininkystė susiduria su iššūkiais, susijusiais su didėjančiu medienos ir bioenergijos naudojimu, neapibrėžtumais, kylančiais dėl klimato kaitos ir žmogaus pastangų ją sušvelninti, sudėtinga pasaulinių rinkų raidos dinamika ir vis didesniu dėmesiu socialinei miškų vertei.

gintautas mozgeris

Jo teigimu, efektyviai valdyti tokias daugialypes sistemas galima tik taikant išmaniąsias technologijas, skirtas informacijai apie miško ekosistemose ir aplink jas vykstančius procesus gauti, naudoti, prognozuoti ir užkirsti kelią galimoms rizikoms.

Pasitelkia ir virtualią realybę

Miškai yra svarbūs šiltnamio efektą sukeliančių dujų balanso valdymo prasme. Miškai konservuoja anglį tiek biomasėje, tiek efektyviai vartojamuose nukirsto medžio produktuose, taip prisidėdami prie šiltnamio efekto švelninimo.

Skaitmeninės technologijos daro reikšmingą poveikį net ir antraeilį vaidmenį ekosistemose kuriančiuose kontekstuose, tokiuose kaip rekreacija, miško paveldas ar edukacija. Galimybė jaunajai kartai naviguoti virtualios ar papildytos realybės pasaulyje, susipažįstant su miško išteklių įvairove ir miškų parametrais edukaciniais tikslais, atveria visuomenei visiškai naują miško vaidmens ir sampratos perspektyvą.

Virtualioje realybėje visiškai naujai atsiskleidžia net ir M.K.Čiurlionio „Miškas“, miško iškirtimo problematika, miško plotų praradimas, kiti aplinkosauginiai iššūkiai.

Mokslininkai siekia prisidėti prie Baltijos jūros regiono miško išteklių išsaugojimo, vystyti skaitmeninėmis technologijomis grįstas miško stebėsenos ir valdymo inovacijas, kurti išmanios miškininkystės produktus, efektyvinti institucijų veiklą, atverti galimybes tvariam verslo vertės grandinių valdymui ir paveikiai jaunosios kartos edukacijai.

 

Šaltinis: KTU

Pexels, KTU ir VDU nuotraukos

Dalintis

Advertisement

Advertisement

2023/12/09

Milijonai įsisavinti. Išmokų meldinės nendrinukės „apsaugai“ nusipelno ne visi? (II)

Išgarsinto brangiausio Lietuvoje paukštelio meldinės nendrinukės išsaugojimas dosniai remiamas ne tik per europinę LIFE programą, bet ir iš žemės ūkiui bei kaimo plėtrai skiriamos paramos. Šio reto giesmininko gl...
2023/12/09

Į ūkį traukia gausybė šeimų: šeimininkas siūlo ypatingą pramogą

Artėjančios šventos Kalėdos – stebuklingas laikas, kai norisi daugiau laiko skirti jaukumui, šeimai ir namams. Snieguotas ir šaltas gruodis kviečia parnešti į namus eglę ir skubėti su šeima ją puošti.
2023/12/09

Mėsos kukuliai per Kūčias ir kiti švedų kalėdinių tradicijų išskirtinumai

Nors kalėdinis laikotarpis džiugina įvairių tautybių žmones, gyvenantiems šiaurės šalyse jis dar ypatingesnis: šaltas ir tamsias žiemas norisi praskaidrinti šventišku spindesiu ir mielais ritualais. Lietuvių bend...
2023/12/09

Paraiškas teikę bendradarbiauti norintys smulkūs ūkio subjektai – pirmumo eilėje

Nuo spalio 2 d. iki lapkričio 13 d. šalies smulkieji ūkio subjektai teikė paraiškas dėl paramos tarpusavio bendradarbiavimui. Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau sudarė ir šių paraiškų pirmumo eilę.
2023/12/09

Kretingos potvynio pamokos: ką prevenciškai gali padaryti savivaldybės ir patys gyventojai

Lapkričio pradžioje Kretingoje po stipraus lietaus kilęs potvynis, užpylęs gatves ir kiemus, ne tik naikino žmonių turtą, bet ir kilo taršos pavojus: teko į vandens telkinius išleisti nevalytas nuotekas. Šis įvykis atskleidė, ...
2023/12/08

Remia sveikesnį vaikų maitinimą

Iki gruodžio 31 d. šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigos gali teikti paraiškas pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokykl...
2023/12/08

Pelkėse verda tikra pekla (II)

„Ūkininko patarėjas“ toliau plėtoja pelkininkystės temą, kurios pradžia buvo publikuota 2023 m. gruodžio 2 d. numeryje. Tęsiame žurnalistinį tyrimą, kurio esmė – sužinoti, kodėl Europos Sąjungos (ES) ir valstybės lėšos kre...
2023/12/08

Investicijų projektams trūkstant valstybės žemės diskutuojama, iš kur jos paimti

Aplinkos viceministrei pareiškus, kad Lietuvoje beveik nėra laisvos valstybinės žemės investicijų projektams, Seimo Ekonomikos komiteto nariai abejoja, ar reikia steigti tokios žemės rezervo fondą. Kai kurie jų siūlo iš ūkininkų paim...
2023/12/08

Keisčiausios sukčių apgaulės – nuo Holivudo aktorių iki astronautų, neturinčių pinigų grįžti į Žemę

Sukčiaus gyvenimas liūdnas – jame nėra nei švenčių, nei laisvadienių. Netgi atvirkščiai – kol ruošiamės Kalėdoms, piktavaliai kimba į darbus, bandydami pavogti ir mūsų šventinę nuotaiką, ir pinigus. Todėl &s...