Ashburn -7,5 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 4 Vas 2023
Spausdintų leidinių prenumerata
Ashburn -7,5 °C Dangus giedras
Šeštadienis, 4 Vas 2023

„Lietuvos energijos gamybos“ strategiji padėtas tvirtas pagrindas

2014/08/29

Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti elektros energijos gamybos ir prekybos bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“ 2014 m. pirmąjį pusmetį mažėjusias gamybos apimtis kompensavo sėkminga veikla laisvojoje rinkoje ir, kartu su dukterinėmis įmonėmis, uždirbo 121,9 mln. litų pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA).

Pirmasis 2014 m. pusmetis elektros energijos rinkoje buvo ramus: elektros energijos poreikį pastebimai mažino gerokai aukštesnė už vidutinę sausio–balandžio oro temperatūra, nebūta ir didesnių elektros energijos pralaidumų iš kitų šalių ribojimų, tad kainos biržoje išliko gana žemos. Gegužės mėnesio temperatūrai svyruojant apie šiam mėnesiui įprastą ribą, kainos biržoje, kaip įprasta šiltuoju metų laiku, ėmė kiek kilti, tačiau išliko palyginti stabilios. Vidutinė elektros energijos kaina „Nord Pool Spot“ biržos Lietuvos kainų zonoje 2014 m. sausį–birželį buvo vos 0,8 proc. didesnė nei 2013 m. sausio–birželio mėnesiais ir siekė 159,8 Lt/MWh. Palyginimui, 2013 m. rugsėjį ir spalį, kai importo galimybės buvo smarkiai apribotos, vidutinė elektros energijos kaina Lietuvos kainų zonoje buvo didesnė 36 proc.

Atsižvelgiant į tokią situaciją rinkoje, pirmaisiais šių metų mėnesiais, priešingai nei 2013 m., kai kovo mėnesį smarkiai atšalo, Elektrėnų komplekso blokų įjungti neprireikė. Tad, laikantis su perdavimo sistemos operatoriumi „Litgrid“ suderinto plano, elektra kombinuoto ciklo bloku pradėta gaminti tik balandžio pradžioje, ir iki birželio pabaigos jos pagaminta 40 proc. mažiau nei per pirmąjį praėjusių metų pusmetį. Be to, dėl sauso pavasario penktadaliu mažėjo ir Kauno HE gamyba. Mažesnės pirmojo pusmečio elektrinių gamybos apimtys – viena iš priežasčių, dėl kurių „Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupės (toliau – Grupė) pajamos sumažėjo nuo 498 mln. litų 2013 m. pirmąjį pusmetį iki 367,7 mln. litų atitinkamu laikotarpiu šiemet (26 proc. mažiau).

Kita pajamų mažėjimo priežastis – sumažėjęs Grupės elektros energijos pardavimų kiekis. Per 2014 m. sausį–birželį vidaus rinkai Grupė pardavė 0,926 TWh elektros energijos – tai 45 proc. mažiau negu per tą patį 2013 m. laikotarpį, kai buvo parduota 1,689 TWh. Pagrindinė tokį sumažėjimą lėmusi priežastis yra tai, kad nuo 2014 m. pradžios nebebuvo sudaromi dvišaliai kontraktai skirstomojo tinklo opera­toriaus LESTO poreikio užtikrinimui. Tuo metu Grupės pardavimai laisvojoje rinkoje per 2014 m. pirmąjį pusmetį didėjo.

„Lietuvos energijos gamyba“ pirmąjį šių metų pusmetį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pardavimus laisvojoje rinkoje padidino daugiau nei trečdaliu. Sėkminga prekybinė veikla, išnaudotos galimybės palankiai įsigyti ir parduoti elektros energiją padėjo kompensuoti dėl rinkos ir gamtos sąlygų sumažėjusią elektros energijos gamybą bendrovės valdomose elektrinėse ir pirmąjį pusmetį pasiekti gerų rezultatų“, – komentuoja „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Juozas Bartlingas.

2014 m. pirmojo pusmečio Grupės EBITDA marža buvo 33,2 proc. Palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, EBITDA marža padidėjo 5,9 procentinio punkto (nuo 27,3 proc.). Visgi dėl mažėjusių elektros energijos gamybos ir prekybos apimčių absoliučiu dydžiu EBITDA mažėjo nuo 135,7 mln. litų iki 121,9 mln. litų. Grynasis Grupės pelningumas padidėjo 9,5 procentinio punkto: 2013 m. pirmojo pusmečio grynojo pelningumo rodiklis siekė 11 proc., šiemet tuo pačiu laikotarpiu – 20,5 proc. Grupė 2014 m. pirmąjį pusmetį uždirbo 75,5 mln. litų grynojo pelno arba 37 proc. daugiau negu 2013 m. tuo pačiu metu, kai grynasis pelnas siekė 55,2 mln. litų. Pelno rodiklius didino ir palanki situacija apyvartinių taršos leidimų (ATL) rinkoje (nuo metų pradžios ATL pabrango nuo 16,95 Lt/vnt. iki 20,06 Lt/vnt), todėl didėjo bendrovės turimų ATL vertė.

Pasak J. Bartlingo, tokie rezultatai – puikus atspirties taškas įgyvendinant pirmojo šių metų pusmečio pabaigoje patvirtintą „Lietuvos energijos gamybos“ veiklos strategiją 2014–2020 metams. Strategijoje numatyta didinti bendrovės vertę, užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams, didinti veiklos efektyvumą, formuoti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą.

„Visų bendrovės darbuotojų veikla per pirmąjį šių metų pusmetį rodo, kad užsibrėžtų tikslų tikrai galime pasiekti: per šį laikotarpį smarkiai į priekį pasistūmėjo naujų šilumos energijos gamybos pajėgumų Elektrėnuose statyba, buvo numatytas opti­malus Elektrėnų komplekso veiklos scenarijus. Šilumą iš biokuro gaminti pradėsime jau šių metų pabaigoje, o Elektrėnų komplekso konkurencingumas ir efektyvumas didės atsisakant perteklinių pajėgumų ir elektrą po jungčių atsiradimo gaminant moderniu kombinuoto ciklo bloku bei 7 ir 8 rezervinės elektrinės blokais“, – sako bendrovės vadovas.

Papildoma informacija apie gamybos rodiklius

Iš viso bendrovės valdomos elektrinės per pirmąjį 2014 m. pusmetį pagamino 0,597 TWh elektros energijos. Pernai per tą patį laikotarpį buvo pagaminta 0,739 TWh, t. y. 19 proc. daugiau, elektros energijos. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, labiausiai – net 40 proc. – mažėjo remtinos elektros energijos gamyba Elektrėnų komplekse. Dėl sauso pavasario žymiai mažėjo ir gamyba Kauno HE.

Šiais metais Elektrėnų komp­lekso blokai veikia pagal su perdavimo sistemos operatoriumi „Litgrid“ suderintą grafiką, tad pirmosios kilovatvalandės šioje elektrinėje buvo pagamintos tik balandžio pradžioje. Nuo tol iki birželio pabaigos Elektrėnuose pagaminta 0,13 TWh elektros energijos. Tuo metu pernai per pirmąjį pusmetį Elektrėnų komplekse buvo pagaminta 0,217 TWh, daugiau nei trečdalis šio kiekio – per pirmąjį ketvirtį, kai elektros energijos poreikį smarkiai padidino kovo mėnesį neįprastai atšalę orai.

Numatyta, kad elektra Elektrėnuose šiemet bus gaminama iki spalio vidurio. Balandžio–spalio mėnesiais Elektrėnų komplekso blokai dirba, siekiant užtikrinti patikimą elektros sistemos veikimą, nes dėl kitų elektros generacijos šaltinių remontų ir apribotų pralaidumų, šiltuoju metų laiku ima trūkti elektros energi­jos, ir pakyla jos kainos biržoje. Orientuojant Elektrėnų komplekso gamybą būtent į šio laikotarpio mėnesius, padidėja ir VIAP lėšų naudojimo efektyvumas. Planuojama, kad per numa­tytą laikotarpį Elektrėnų komplekse bus pagaminta šiai elektrinei 2014 m. skirta remtinos elektros energijos gamybos kvota – 0,9 TWh.

Kauno HE per pirmąjį pusmetį pagamino 0,2 TWh elektros energijos, o tai – 20 proc. mažiau negu per 2013 m. pirmąjį pusmetį (0,251 TWh). Didžiausią įtaką Kauno HE gamybos rodikliams padarė palyginti sausas antrasis metų ketvirtis. Vidutinis mėnesio vandens debitas Ne­mune 2014 m. sausį ir vasarį buvo didesnis, o kovą – arti­mas vidutiniam daugiamečiam, tačiau atėjus pavasariui didesnio potvynio Nemune nekilo, balandžio mėnuo buvo sau­sesnis nei įprasta, o gegužę–birželį iškritę krituliai standartinės klimato normos taip pat neviršijo. Tai lėmė, kad vandens lygis Nemune buvo žemas, tad Kauno HE veikė mažesniu nei įprasta pajėgumu.

Kruonio HAE gamybos apimtys, palyginti su praėjusių metų pirmojo pusmečio apimtimis, išliko labai panašios – per 2014 m. pirmąjį pusmetį elektrinėje pagaminta ir parduota 0,267 TWh elektros energijos. 2013 m. per tą patį laikotarpį pa­gaminta 0,271 TWh (beveik 2 proc. daugiau).

Papildoma informacija apie reguliuojamą ir komercinę veiklą

2014 m. pirmąjį pusmetį daugmaž ketvirtadaliu mažėjo Grupės pajamos tiek iš reguliuojamos, tiek iš komercinės veiklos, tad ir bendra pajamų krepšelio struktūra beveik nepasikeitė: praėjusių metų pirmojo pusmečio komercinės veiklos pajamos sudarė 59,6 proc. visų pajamų, o to paties laikotarpio šiemet – 58,8 proc.

Reguliuojama Grupės veikla apima elektros energijos ir šilumos gamybą Elektrėnų komplekse bei Kruonio HAE ir Elektrėnų komplekso teikiamas galios rezervavimo paslaugas. Kadangi pirmuosius tris metų mėnesius Elektrėnų komplekse elektra, kaip minėta, iš viso nebuvo gaminama, bendrai per 2014 m. pirmąjį pusmetį iš reguliuojamos veiklos Grupė gavo 24,6 proc. mažiau pajamų nei per tą patį 2013 m. laikotarpį – 151,6 mln. litų (praėjusiais metais gauta 201,1 mln. litų).

Komercinės veiklos, kurią sudaro elektros energijos gamyba Kruonio HAE ir Kauno HE, taip pat elektros energijos didmeninė ir mažmeninė prekyba laisvoje rinkoje bei kitos komercinės paslaugos, pajamos sumažėjo 27,2 proc. Dėl pasikeitusio elektros energijos pardavimo LESTO principo, lėmusio, kad elektros pardavimai LESTO mažėjo 89 proc. (nuo 2014 m. pradžios LESTO iš „Lietuvos energijos gamybos“ perka tik subsidijuojamą Elektrėnų komplekse pagamintą elektros energiją), komercinės veiklos pajamos sumažėjo nuo 296,8 mln. litų per 2013 m. pirmąjį pusmetį iki 216 mln. litų per 2014 m. pirmąjį pusmetį.

Nepaisant to, prekiaujant laisvojoje rinkoje sukaupta patirtis buvo išnaudota sėkmingai: pardavimai nepriklausomiems tiekėjams ir biržoje padidėjo 36 proc. – nuo 0,592 TWh 2013 m. pirmąjį pusmetį iki 0,803 TWh šių metų pirmąjį pusmetį. Tai padėjo bendrovei 2014 m. pirmąjį pusmetį pasiekti gerų rezultatų. Siekdama ir toliau tenkinti akcininkų lūkesčius bei didinti vertę, bendrovė ir ateityje maksimaliai išnaudos Kauno HE ir Kruonio HAE teikiamas galimybes konkuruoti regioninėje didmeninės elektros energijos prekybos rinkoje.

 

1 priedas. Pagrindiniai Grupės veiklos rodikliai      
mln. litų

2013 m.

I pusm.

2014 m.

I pusm.

Pokytis

Pajamų, sąnaudų ir pelno rodikliai
Pajamos

498

367,7

-26,2%

Sąnaudos

428,6

277,7

-35,2%

EBITDA

135,7

121,9

-10,2%

Grynasis pelnas

55,2

75,5

36,8%

Grynasis pelnas eliminavus ATL vertės pokytį

70,1

71,9

2,7%

Santykiniai rodikliai      
EBITDA marža

27,3%

33,2%

5,9 proc. p.

Grynasis pelningumas

11,0%

20,5%

9,5 proc. p.

Grynasis pelningumas eliminavus ATL vertės pokytį

14,1%

19,6%

5,5 proc. p.

2 priedas. Pagrindiniai Grupės gamybos ir pardavimų rodikliai
TWh

2013 m.

I pusm.

2014 m.

I pusm.

Pokytis

Elektros energijos pardavimai tiekėjams
Elektros pardavimai LESTO*

1,097

0,123

-88,8%

Elektros pardavimai laisvoje rinkoje

0,592

0,803

35,6%

Gamybos rodikliai

Elektrėnų kompleksas (rezervinė elektrinė ir kombinuoto ciklo blokas)

0,217

0,13

-40,2%

Kruonio HAE

0,271

0,267

-1,6%

Kauno HE

0,251

0,2

-20,4%

* Nuo 2014 m. pradžios LESTO iš „Lietuvos energijos gamybos“ perka tik subsidijuojamą Elektrėnų komplekse pagamintą elektros energiją.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB yra NASDAQ OMX Vilniaus biržoje listinguojama įmonė. 96,13 proc. jos akcijų priklauso valstybės valdomai „Lietuvos energija“, UAB.

 

 „Lietuvos energijos gamybos“ įmonių grupę sudaro: patronuojanti įmonė – rezervinę elektrinę ir kombinuoto ciklo bloką Elektrėnuose, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę ir Kauno hidroelektrinę valdanti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, taip pat Energijos tiekimas UAB, UAB „Kauno energetikos remontas“. 

Dalintis

2023/02/04

Sutrypė Pieno įstatymą?

Tauragės rajono Girininkų kaime ūkininkaujantis, pieninių karvių bandą laikantis Egidijus Kleinaitis, neapsikentė pieno supirkėjų savivalės ir ketvirtadienio rytą pieno išvežti jau nebedavė.
2023/02/04

Brandiname pieno ūkių tragediją

„Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) trečiadienį posėdžiavusi visuomeninė Pieno taryba konstatavo, jog kažkas kaltas, kad žemdirbiai dėl kritusių pieno supirkimo kainų likviduoja ūkius, tačiau kaip bus toliau – atsakymo nerasta“,...
2023/02/03

Pienininkai kyla į kovą dėl supirkimo kainų

Nematydami kitos išeities dėl drastiškai nukritusių pieno supirkimo kainų,  Lietuvos pieno gamintojai nuo kalbų pereina prie protestų. Vasario 6-ąją visoje šalyje  organizuojama akcija „Kas didesnis Skrudžas: p...
2023/02/04

Penktadalis lietuvių „juodai dienai“ neatsideda nė kiek

Aukštos infliacijos sąlygomis Lietuvos gyventojams nemenku iššūkiu tampa pasirūpinti pakankamo dydžio finansine pagalve ir atsidėti ateičiai. Kaip rodo kreditų valdymo bendrovės „Intrum“ paskelbtos naujausios Europ...
2023/02/04

Erdvioje Gustonių sodyboje namų šilumą patiria ir globojami vaikai

Pasvalio rajone 48 globėjai augina 73 vaikus, be to, yra keturi budintys globėjai, pasiruošę visą parą priimti vaikus, jeigu jų šeimoje dėl priežiūros ir saugumo staiga iškilo rimtų problemų. Gustoniuose gyvenanti Viktorija Ob...
2023/02/04

Plungiškis užsimojo pastatyti darželį Kenijoje

Dažnas, apsilankęs trečiojo pasaulio šalyse, pradeda labiau vertinti tai, ką turime čia, Lietuvoje, tačiau ne kiekvienas imasi veiksmų, kad suteiktų realią pagalbą skurdžiau gyvenantiems žmonėms. Keli lietuviai pasiryžo prisiimti tokią soci...
2023/02/04

Santaros klinikų medikai: vėžio diagnozavimo ir gydymo būdai kartais primena fantastinių filmų scenarijus

Vasario 4 d. minima Pasaulinė kovos su vėžiu diena. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose per metus gydoma virš 4000 naujų vėžio atvejų – čia diagnozuojami ir gydomi visų rūšių navikai vaikams ir suaugusiesiems, gy...
2023/02/04

Tarsi vyšnios... ant palangės žiemą

Ar esate matę žiemą ant palangės vyšnias? Jeigu einant pro langą taip pasirodė, iš tiesų tai optinė apgaulė: ryškiaspalvėmis raudonomis arba oranžinėmis uogytėmis iš tolo švyti vėlyvosios kiauliauogės „karo...
2023/02/04

Lydekos ir baltieji plačiakakčiai skaidrina Lietuvos ežerų vandenis

Žydinčių ežerų vandenų būklei gerinti 2018 m. pradėtas ir 2023 m. tęsiamas įžuvinimo projektas. Liko į vandens telkinius, būtent į Veisiejo ežerą Lazdijų rajone, paleisti 38 tūkst. lydekaičių.