Ashburn +18,3 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 23 Kov 2023
Ashburn +18,3 °C Debesuota
Ketvirtadienis, 23 Kov 2023

Mokyklose ketinama prastumti prieš beveik du dešimtmečius kurtą programą

2022/12/19


Švietimo bendruomenė susirūpinusi, kad jau nuo kitų mokslo metų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) mokyklose diegia naują mokomąjį dalyką – Gyvenimo įgūdžių ugdymą. Programa apims sritis, kurios jau ir dabar mokiniams dėstomos, tik skirtingose pamokose, klasės vadovų veiklose. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos (Kėdainių r.) direktorius Alanas Magyla pastebi, kad programa parengta kone prieš du dešimtmečius, yra morališkai pasenusi.
Krakių gimnazijos direktorius A. Magyla: „Keista, kad grūdama morališkai pasenusi programa“

Tikina, jog dabartinė programa platesnė ir išsamesnė

Pasidomėjus, ar tiesa, kad Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa jau buvo parengta prieš aštuoniolika metų (2004 m.) ir kodėl ją įgyvendinti nuspręsta tik dabar, ministerija „Rinkos aikštei“ pateiktuose atsakymuose rašė: „Gyvenimo įgūdžių bendroji programa buvo rengiama dabar kartu su visomis kitomis pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, ji atitinka naujų programų struktūrinius ir turinio reikalavimus.

Tokiu pat pavadinimu 2004 m. rengta programa nebuvo bendroji programa, ji buvo integruojamoji, todėl jos įgyvendinimas priklausė nuo mokytojų pasirinkimo. Naujoji Gyvenimo įgūdžių programa savo tematiniu turiniu yra daug platesnė ir išsamesnė, nei parengta 2004 m.“

Programa neatitinka skirtingų kartų poreikių

Tačiau Krakių gimnazijos direktorius, peržvelgęs programas, rado ir daugiau neatitikimų. Vienas iš jų – kartų skirtumai.

„Kaip žinia, dabar vis dažniau akcentuojame tai, kad ugdymo procese labai turime atsižvelgti į vienos ar kitos kartos vaikų ypatumus. Tad jeigu kalbėsime apie Gyvenimo įgūdžių programos kūrėjus, jie priklausytų, geriausiu atveju, vadinamajai Z kartai arba net X kartai, t.y. žmonėms, gimusiems 1966–1976 metais, o gal net ir vyresniems. Dabar mes kalbame apie Alfa kartą, kuri gimė po 2010 metų, būtent jos ypatumai yra tie, kad vaikai nesugeba koncentruotis ilgesniam laikui, kad jie labai gerai save vertina – jie turi tas ypatybės, kurios nebuvo būdingos tiems vaikams, kai buvo sukurta gyvenimo įgūdžių programa. Taigi, aš matau labai didelį kartų skirtumą. Todėl vargu ar galima pagal tai orientuotis į dabartinius vaikus ir juos lavinti“, – svarstė gimnazijos vadovas.

Nebeliks vieno dalyko

ŠMSM teigimu, Gyvenimo įgūdžių pamokų svarbiausias tikslas – ugdyti mokinių socialinį ir emocinį raštingumą.

Gyvenimo įgūdžių bendroji programa integruoja daug svarbių temų: socialinis ir emocinis ugdymas, sveikatos ugdymas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, patyčių ir smurto prevencija, žmogaus sauga nelaimingų atsitikimų atveju, saugus eismas, darbo sauga, pirmoji pagalba, lytiškumo ugdymas, psichinės sveikatos stiprinimas, savižudybių prevencija, lyčių lygybė, pagarbių santykių kūrimas, žmogaus teisės ir kt.

„Dalis šių temų fragmentiškai mokomos per kitus dalykus. Taip pat mokyklose pasirinktinai yra įgyvendinamos prevencinės programos. Rengiant naują programą buvo siekiama konsoliduoti ir užtikrinti sistemišką socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą visose mokyklose tam numatant ir atskirą laiką – pamoką, – rašoma „Rinkos aikštės“ redakcijai ministerijos atsiųstuose atsakymuose. – Žmogaus saugos temos yra Gyvenimo įgūdžių programos dalis, atskiro Žmogaus saugos dalyko mokyklose nebeliks.“

Tačiau Krakių gimnazijos direktorius svarsto, kas ruoš specialistus mokyti būtent Gyvenimo įgūdžių programos: „Aišku, niekas. Sena programa, specialistai tam yra neparuošti, tad kokio mes galime laukti rezultato?“

Kas ruoš specialistus ir dėstys naują dalyką?

Gimnazijos vadovas pripažino, jog kol kas dar nėra numatęs, kas kolektyve galėtų vesti naujo dalyko pamokas.

„Net nelabai įsivaizduoju, kadangi tai žmonės, kurie ruošti kaip dalykininkai. Aišku, besiruošdami pedagoginiam darbui jie išeina ir amžiaus tarpsnių psichologiją, ir kitus dalykus, padedančius pažinti vaiką ir dirbti mokykloje. Taigi turėdami visumos žinias ir iš gyvenimiškos, žmogiškosios patirties jie tarsi ir paruošti tai programai įgyvendinti. Tačiau konkrečiai šiam dalykui nėra ruošti. Be to, mokykloms labai trūksta psichologų, kurie galbūt galėtų prisidėti prie gyvenimo įgūdžių ugdymo“, – kalbėjo A. Magyla.

Anksčiau ministerija teigė, kad mokytojams, kurie norėtų mokyti šio dalyko tam tikras temas, bus parengta nacionalinė kvalifikacijos tobulinimo programa.

„Mokytojų šiuo metu turime, kurie gali tai daryti, įgyvendinant prevencines programas, kompetencijų yra, bet mokytojui nuolat reikia atnaujinti. Universitetuose būtų nacionalinė programa, skirta tiems, kurie įgyvendintų gyvenimo įgūdžių programą, galėtų pastiprinti kompetencijas“, – sakė ŠMSM patarėjas Ignas Gaižiūnas.

Anot ministerijos, programą įgyvendinti turi ne vienas mokytojas. Iki šiol mokyklose „Žmogaus saugos“ dalyko moko papildomas kompetencijas įgiję mokytojai, o socialinio emocinio ugdymo temas gali vesti socialiniai pedagogai ar kitų dalykų mokytojai, kurie yra sertifikuoti kaip socialinio emocinio ugdymo ekspertai.

Mokyklai nori užkrauti perteklines pareigas

„Vis tik, manyčiau, kad gyvenimo įgūdžių formavimas visų pirma turėtų būti šeimos atsakomybė. Mes labai daug ką norime perduoti mokyklai. Gerai, kad kažkas pasitiki mokykla kaip institucija, bet mokykla visų problemų viena pati išspręsti negali. Tuo labiau kaip matote, nėra specialiai paruoštų specialistų ir pan.“, – „Rinkos aikštei“ sakė gimnazijos direktorius.

Daug sričių užkraunama mokyklai manant, kad ji turi būti už viską atsakinga.

Siūlo suteikti daugiau galimybių klasių vadovams

Krakių gimnazijos direktorius turi pasiūlymą, ką galima būtų padaryti kokybiškiau ir efektyviau.

Anot jo, būtų naudingiau tas lėšas, kurias dabar planuojama skirti Gyvenimo įgūdžių ugdymo programai, tiesiog skirti klasių vadovams, kad jie turėtų galimybę vaikams organizuoti veiklas, kurios būtų turiningos, įdomios, patrauklios, atsižvelgiant būtent į Alfa kartos ypatybes: „Nes dabar klasės vadovai turi tik žodį, bet jeigu jis galėtų suorganizuoti turiningas išvykas, įsigyti kažkokias priemones būtent šiai temai įgyvendinti, būtų tikrai naudingiau“.

Pažymiais žinių nevertins

Įprasta, jog mokinio išmoktos/neišmoktos pamokos vertinamos balais arba įskaitomis. Teigiama, jog šios pamokos žinios vertinamos nebus.

Pasidomėjus, kaip tuomet mokytojas patikrins mokinio žinias ir paskatins jį kažką daugiau išmokti, ŠMSM rašė: „Programa siekiama padėti vaikams, paaugliams ir jaunimui pasirengti gyvenimui, suteikti žinių, nuosekliai ugdyti vertybes, nuostatas, elgesį, kuris padės laiku atpažinti ir patiems arba su kitų pagalba įveikti įvairius gyvenime kylančius iššūkius. Tai ne tiek dalykų išmokimas, žinių suteikimas, bet daugiau praktika. Tokius įgūdžius pažymiais įvertinti būtų sunku, o ir nėra tikslinga. Numatomas dalyko vertinimas įrašu „įskaityta“ /„neįskaityta“, atsižvelgiant į mokinio pasiektus pasiekimus, kurių keturi lygmenys (slenkstinis, patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis) yra aprašyti programoje.

Vertinimo tikslas nėra priversti mokinį mokytis, vertinimo esmė yra padėti mokytis teikiant grįžtamąjį ryšį, kuris padėtų mokiniui suprasti savo stiprybes ir ką jis galėtų daryti dar geriau. Manome, kad ši programa bus geras pavyzdys ir kitiems dalykams, kai vertinimas suvokiamas ne kaip būdas kontroliuoti, o kaip būdas įgalinti mokinį, padėti mokytis. Kartu tai padės suprasti, kaip turėtų keistis vertinimo kultūra mokykloje, – nuo pažymių rašymo individualizuoto kokybinio grįžtamojo ryšio link“.

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija

Rėmėsi kitų šalių pavyzdžiu

Ministerijos teigimu, rengiant programą, remtasi įvairių šalių pavyzdžiais, moksliniais tyrimais, buvo tartasi su mokyklų bendruomenėmis ir kitais šią sritį išmanančiais specialistais, pvz., medikais, civilinės ir radiacinės saugos specialistais ir kt.

„Skirtingos šalys turi įvairius elementus. Pvz., JAV daug dėmesio ugdymo turinyje skiria socialinėms emocinėms kompetencijoms, Latvija įsivedė atskirą sveikatos pamoką, yra šalių, kur akcentuojamas lytinis ugdymas. Visų jų kontekstas, ugdymo realybė ir tradicija skiriasi, todėl konkretaus pavyzdžio nurodyti negalime. Tačiau manome, kad esame gerame kelyje, turime daug palaikymo iš mokyklų ir nevyriausybinių organizacijų, visuomenės sveikatos specialistų, medikų bendruomenės, tad tikimės ir jų talkos įgyvendinant šią programą“, – sakoma ŠMSM atsakyme.

Kitiems mokslo metams – daugiau nei 7 mln. eurų

Gyvenimo įgūdžių dalykas nuo kitų mokslo metų taps privalomo mokyklos ugdymo dalimi. Jį galės mokyti mokytojai, turintys reikiamas kompetencijas. Mokytojui už darbą bus atlyginama taip pat, kaip ir mokant bet kurio kito dalyko.

Planuojama, kad palaipsniui nuo 1 iki 10 klasės šiam dalykui būtų skiriama po 1 savaitinę pamoką. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Gyvenimo įgūdžių dalykas bus mokomas 5 ir 7 klasėse, numatant tam 1 pamoką per savaitę, 9 klasėse – numatant 1 pamoką kas dvi savaites, 1 ir 3 klasėse kol kas jis bus mokomas integruotai.

Šio dalyko įvedimui nuo kitų metų rugsėjo 4 mėnesiams suplanuota papildomai skirti 2 mln. 34 tūkst. eurų. Šios lėšos skiriamos mokytojų darbo užmokesčiui.

Tam tikroms temoms mokyklos ir toliau galės kviestis nevyriausybinių organizacijų, visuomenės sveikatos biurų, policijos, PAGD ir kt. atstovus, tai jie galėtų daryti ir toliau be papildomo atlygio.

Ministerijos skaičiavimais, Gyvenimo įgūdžių programai įgyvendinti kitiems mokslo metams prireiks 7,2 mln. eurų, vėliau, didinant pamokų skaičių, 2024 metams – 28,8 mln., 2025 metams – 43,2 mln. eurų.

 

RinkosAikste.lt

Dalintis

2023/03/22

Seime svarstoma, ar drausti prekybininkams skirti baudas tiekėjams

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Ekonomikos ir inovacijų ministerijai tvirtinant, kad didžioji prekybos tinklų dalis atsisakė nepagrįstų baudų tiekėjams sutrikus prekių pristatymui, Konkurencijos tarybos atstovė teigia, kad iš tiekėjų sulaukiama ...
2023/03/22

Klaipėdos ir Kretingos rajonuose pareigūnai aptiko nelegalų tabako fabriką

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai, bendradarbiaudami su Lietuvos policijos pareigūnais ir Klaipėdos apygardos prokuratūra, Klaipėdos ir Kretingos rajonuose aptiko nelegalų tabako fabriką ir sandėlį. Sulaikyta 11 asmenų – Lietuv...
2023/03/22

Juodalksnio bandomųjų želdinių matavimas

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus specialistai kasmet matuoja ir vertina miško medžių palikuonių bandomuosius želdinius.  
2023/03/22

Viceministras: valstybės paramą galės gauti daugiau smulkių šiltnamių ūkių

Vilnius, kovo 22 d. (BNS). Daržovių šiltnamiuose augintojams prašant dosnesnės valstybės paramos, žemės ūkio viceministras sako, kad dabar į ją galės pretenduoti ir mažesnių šiltnamių savininkai. Paulius Astrauskas sako, kad m...
2023/03/22

Siekiama stiprinti pieno pardavėjų derybines galias

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) inicijuoja Pieno įstatymo projekto pakeitimus, siekdama iš esmės išspręsti problemas, kurias dėl smarkiai kritusių pieno supirkimo kainų patiria pieno pardavėjai. Esminė nuostata – atsisakyti žalio ...
2023/03/22

Trąšas naudokime atsakingai

Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) akcentuoja, kad trąšas į žemę reikia berti saikingai, atsakingai ir laikantis gamintojų rekomendacijų arba tręšimo grafiko. Taip pat ūkininkams primena, kad galima naudoti tik į Identifikavimo...
2023/03/22

Europos Komisija pasiūlė bendrus kovos su ekologiniu manipuliavimu ir klaidinančiais ekologiškumo teiginiais kriterijus

Šiandien Europos Komisija (EK) pasiūlė bendrus kovos su ekologiniu manipuliavimu ir klaidinančiais ekologiškumo teiginiais kriterijus. Šis pasiūlymas suteiks vartotojams daugiau aiškumo, jie galės būti tikresni, kad tai...
2023/03/22

Lietuvos ir Jungtinės Karalystės žemės ūkio ministrai vienija pastangas dėl Ukrainos ir skatina šalių bendradarbiavimą

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko susitikime su Jungtinės Karalystės maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministru Marku Spenceriu Londone aptartos Europos Sąjungos sankcijos Rusijai, prekyba kalio trąšomis ir kiti svarbūs klausimai.
2023/03/22

Neplaninis patikrinimas UAB „Ekologistika“

Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) šiuo metu atlieka neplaninį UAB ,,Ekologistika“ patikrinimą dėl aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi. Aplinkosaugininkai atkreipia dėmesį, kad įmonė per kelis metus...