Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 19 Lie 2024
Ashburn +27,8 °C Mažai debesuota
Penktadienis, 19 Lie 2024

Teismas pripažino: parama už deklaruotus plotus pareiškėjui negalėjo būti skiriama

2024/05/16


Siekiant ES finansinės paramos, paramos paraiškoje gali būti deklaruojami tik tie žemės ūkio veiklai naudojami plotai, kurie Valdų registre įregistruoti kaip paraišką teikiančio asmens žemės ūkio valdos dalis, pripažino teismas.

Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) sprendimą, kuriuo iš pareiškėjo susigrąžinama dalis jam išmokėtos paramos už paraiškoje deklaruotus plotus, kurių valdymo teisės pareiškėjas negalėjo pagrįsti. Paramą administruojanti institucija laikėsi pozicijos, kad pareiškėjas paramai gauti negalėjo deklaruoti plotų, kurie paraiškos pateikimo metu valstybinės žemės nuomos sutartimis bei leidimais laikinai naudotis buvo suteikti valdyti pareiškėjo sutuoktinei.

Teismas akcentavo, kad siekiant užkirsti kelią pareiškėjams piktnaudžiauti kitų asmenų žeme, Lietuvoje teisiniu reguliavimu yra įtvirtintas paraiškoje deklaruojamų žemės ūkio naudmenų, sudarančių pareiškėjo žemės ūkio valdą, įregistravimo reikalavimas. Siekdamas gauti paramą už žemės ūkio naudmenas, pareiškėjas paraiškoje ne tik privalo visus savo žemės ūkio veiklai naudojamus ir jo valdomus vienetus (netgi tuos, už kuriuos neprašo skirti paramos) deklaruoti paramos paraiškoje bei juose visuose užtikrinti kompleksinės paramos reikalavimų laikymąsi, bet ir būti juos įregistravęs viešame Valdų registre.

Draudimas tam pačiam asmeniui būti daugiau nei vienos valdos nariu leidžia išvengti tokių pažeidimų, kaip tų pačių žemės ūkio naudmenų plotų nurodymas skirtingų ūkininkų valdose.

Žemės ūkio naudmenų valdymas paramos administracinių teisinių santykių srityje pirmiausia apibrėžiamas per žemės ūkio naudmenų įregistravimą konkretaus paramos prašytojo, kaip valdos valdytojo, valdoje ir tik po to vertinant toje valdoje įregistruotų atskirų žemės ūkio naudmenų plotų valdymą civilinių teisinių santykių (nuosavybės, nuomos ar panaudos) aspektu. Todėl Nacionalinė mokėjimo agentūra pirmiausiai turi patikrinti, ar paraiškoje deklaruoti plotai yra įregistruoti Valdų registre konkretaus paramos prašytojo, kaip valdos valdytojo valdoje, o nustačiusi, kad tokie plotai į šią valdą nėra įtraukti, negali už juos skirti paramos.

Pareiškėjo sutuoktinė nebuvo pareiškėjo žemės ūkio valdos narė, nes buvo įregistravusi atskirą žemės ūkio valdą. Taip pat ji pati kasmet teikė paraiškas paramai gauti, o jai išnuomoti bei laikinai suteikti naudotis žemės ūkio plotai nebuvo įregistruoti pareiškėjo valdomoje žemės ūkio valdoje. Atsižvelgdamas į aplinkybes teismas padarė išvadą, jog parama už šiuos plotus pareiškėjui negalėjo būti skiriama ir mokama, todėl susigrąžinta pagrįstai.

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Asociatyvi 123rf nuotr.

Dalintis