Parama pieno sektoriui – tiesiogiai gamintojams

Europos Komisija (EK), skirdama tikslinę paramą pieno sektoriui, orientuosis į valstybes nares, kurios labiausiai paveiktos Rusijos embargo. Parama bus tiesiogiai skiriama gamintojams iš dalies kompensuoti jų patirtus nuostolius. Šios žinios atskriejo iš Rygos, kur žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė neformalioje aplinkoje susitiko su ES Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaru Dačianu Čiološu (Dacian Ciolos), Latvijos Ministre Pirmininke Laimdota Straujuma, Latvijos ir Estijos žemės ūkio ministrais.

Šalis, susirūpinusias dėl pieno gamintojų toliau patiriamų nuostolių,  komisaras D.Čiološas patikino, kad rengiamas specialus klausimynas, kuriam  šalys narės turės pateikti išsamius statistinius duomenis. Išanalizavusi šiuos duomenis, EK kiekvienai valstybei narei pateiks tiesiogiai jai pritaikytą kompensavimo schemą.

Komisaras patikino,  kad praėjusią savaitę Vilniuje įvykusio susitikimo metu išsakytas Lietuvos prašymas dėl ES  skiriamų  tiesioginių išmokų avansinės dalies padidinimo yra sprendžiamas skubos tvarka.

Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė su komisaru aptarė ir šiuo metu EK rengiamą papildomą kompensacijų vaisių ir daržovių augintojams schemą, kuri remsis šalių narių konkrečiais istoriniais eksporto į Rusiją duomenimis. Kiekvienai šaliai bus nustatyti atitinkami atskiri kompensacijų dydžiai.

Žemės ūkio ministerijos informacija