Po inspektorių patikrinimo, Klaipėdos kavinė kurį laiką negalės vykdyti veiklos

Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriams atlikus planinį UAB ,,KTV Antava” kavinės ,,Bičiuliai” patikrinimą, buvo priimtas sprendimas laikinai sustabdyti šios kavinės veiklą.

Patikrinimo metu nustatyta nemažai bendrų higienos pažeidimų – nusidėvėjęs, nešvarus gamybos inventorius, gamybos patalpose buvo laikomi pašaliniai daiktai, trūko dezinfekavimo priemonių. Ant patiekalų išdavimo stalo buvo gaminami pusgaminiai su žaliu mėsos faršu, taip sudarant galimybę užteršti patiekalus. Neefektyviai buvo kovojama su kenkėjais – virtuvėje skraidė musės. Kavinės barmenė dirbo neišklausiusi higienos žinių mokymo kurso. Ne visiems gaminamiems patiekalams buvo patvirtintos receptūros, technologiniuose aprašymuose nebuvo nurodyta patiekalų terminio apdorojimo trukmė ir temperatūra. Inspektoriai nustatė, kad šioje viešojo maitinimo įmonėje nepilnai įgyvendinta savikontrolės sistema – nebuvo vykdoma produktų priėmimo kontrolė, neužtikrinamas jų atsekamumas.

Dėl patikrinimo metu rastų pažeidimų ir įvertinus tai, kad kai kurie jų kartojosi, nebuvo reaguojama į ankstesnių patikrinimų metu nustatytus trūkumus bei inspektorių pastabas, Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba priėmė griežtą sprendimą – laikinai sustabdyti kavinės ,,Bičiuliai“ veiklą. Įmonės savininkams nurodyta pašalinti visus kitus nurodytus trūkumus.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba