Neapdairumo kaina – skandalas

Praeitą šeštadienį „Ūkininko patarėjas“ pranešė, kad Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriai (gavę skundą) tikrino LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijoje apdorojamas pluoštines kanapes. Kadangi 11,4 t kanapių žaliavai apdoroti leidimo nėra, o ji skirta maisto papildams gaminti bei kosmetikos pramonei, inspektoriai, radę pažeidimų, sustabdė jų apdorojimą ir uždraudė realizaciją.
Tokia informacija daugeliui skaitytojų sukėlė susidomėjimą: kokiais moksliniais tyrimais Sodininkystės ir daržininkystės institutas susijęs su pluoštinėmis kanapėmis? Ir ar šias kanapes džiovinti bei smulkinti yra nusikalstama veika?

Kanapių apdorojimo vingrybės
Iš tikrųjų, integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programos viename iš LAMMC projektų įgyvendinimo etape buvo įsteigtas Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo atviros prieigos centras (APC), kurio administratorius yra buvęs instituto direktorius dr. Česlovas Bobinas.
Šio APC veikla susijusi su vaisių ir daržovių perdirbimu, o kuriant naujus produktus APC naudojasi Sodininkystės ir daržininkystės Biochemijos ir technologijos laboratorijos patalpomis, įranga bei mokslininkų patarimais. APC turi parengęs valdymo taisykles ir bendrąsias veiklos nuostatas, nustatęs atliktų darbų įkainius, o jo veiklą administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Jokie reglamentai apdoroti kanapių žaliavos nedraudžia.
Pasak LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriaus pavaduotojo dr. Vidmanto Bendoko, Kauno VMVT gavo skundą, kad antisanitarinėmis sąlygomis, be jokių dokumentų apdorojama kanapių žaliava ir t.t. „Matyt, kanapės žmonėms dar ilgai asocijuosis su narkotikais ir šiuo atveju labai paranku sukurti versiją, kad mokslininkai iš jų „spaudžia“ kvaišalus“, – juokiasi V. Bendokas.
To paties instituto direktorius dr. Audrius Sasnauskas patvirtina, kad UAB „SatiMed“ iš ūkininko nusipirko kanapių žaliavos ir su AB „Mėlynė“ (Sodininkystės ir daržininkystės institute kartu su instituto mokslininkais tiria natūralius vaisių, uogų ir daržovių komponentus bei gamina natūralius šių produktų koncentratus) sudarė sutartį joms išdžiovinti bei susmulkinti. „Mat „SatiMed“ tokiems darbams neturi nei žmonių, nei tinkamų patalpų ar įrangos, o „Mėlynė“ turi žmonių, bet neturi patalpų ir įrangos, tad sudarė darbų atlikimo sutartį su APC“, – „ŪP“ aiškino kanapių apdorojimo vingrybes direktorius.

Smulkmenų atgarsiai
Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) prie Žemės ūkio ministerijos Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja Marija Alechnovič patvirtino, kad UAB „SatiMed“ įtraukta į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą, kuris viešai skelbiamas VAT interneto svetainėje. UAB „SatiMed“ pateikė pranešimą apie auginamų pluoštinių kanapių plotus, žydėjimo pradžią ir prašymą tetrahidrokanabinolio (THC) kiekiui nustatyti. Šie darbai buvo atlikti ir VAT išdavė pažymą, kad tirtuose mėginiuose THC kiekis neviršijo 0,2 proc.
Atrodytų, kad būtiniausi dokumentai tvarkingi, atliekami darbai įteisinti sutartimis, tačiau Kauno VMVT vyriausiajam specialistui maisto produktų inspektoriui Modestui Žalnieraičiui žaliavos priėmimo važtaraščių, sutarčių bei pažymos dėl THC kiekio neužteko. Pasak paties M. Žalnieraičio, būtinos sąskaitos faktūros žaliavai priimti, produkcijos ir apdorotos žaliavos maišai nesuženklinti, nežinoma kanapių veislė, kasdien nepildomas atliekamų darbų žurnalas, o svarbiausia – nėra VMVT leidimo, kad instituto patalpose būtų galima kanapes džiovinti ir smulkinti. Juolab kad apdorota žaliava bus naudojama kosmetikos pramonėje ir maisto papildams gaminti.
LAMMC vadovai sutinka, kad pažeidimų neišvengta: per dvi dienas visi Kauno VMVT reikalavimai įvykdyti ir kanapių apdorojimas tęsiasi. Gaila, kad šie trūkumai sukėlė nemenką atgarsį.

Vanda BARONYTĖ
„ŪP“ korespondentė

Algimanto SNARSKIO piešinys

UP Peržiūrėti visą numerį galite ČIA.