Pelno nesiekiančios organizacijos pateikę prašymą gali būti laikinai atleistos nuo deklaracijų teikimo

2014 m. gegužės 9 d., Kaunas. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad pelno nesiekiančios organizacijos (toliau – PNV), kurios nevykdė bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negavo pajamų iš tokios veiklos ar tokios pajamos buvo skirtos veiklai, tenkinančiai viešąjį interesą finansuoti, ir gautą paramą naudojo tik pagal Labdaros paramos įstatyme nustatytą paskirtį bei iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negavo 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą viršijančios paramos sumos, gali būti laikinai atleistos nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo.

„Pažymime, kad PNV, norintys būti laikinai atleisti nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, privalo mokesčių inspekcijai pateikti prašymą „Laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo“ (pavyzdys – Taisyklių 3 priede). Nuo šiol, skirtingai nei ankstesniais metais, prašymą galima pateikti Elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų paslaugų sritį Mano VMI. Didžiąją dalį informacijos prašyme jau rasite užpildytą,“ – informuoja Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

Prašymą mokesčių mokėtojas gali pateikti per Mano VMI prisijungęs savo vardu ir vertikaliajame meniu pasirinkęs Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Deklaravimo laikotarpių tvarkymas > Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo > Pranešimas apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą.

Prašymas taip pat gali būti pateiktas tiesiogiai AVMI arba      atsiųstas paštu.

Atkreipiame dėmesį, kad nepateikus Prašymo, privaloma pateikti metinę pelno mokesčio deklaraciją. 2013 metų mokestinio laikotarpio deklaraciją reikia pateikti ir mokestį sumokėti, jeigu deklaracijoje apskaičiuota mokėtina suma, ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 2 dienos. Teikiant metinę pelno mokesčio deklaraciją kartu privaloma pateikti ir metines finansines ataskaitas. Deklaraciją patogiausia pateikti elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą – EDS (https://deklaravimas.vmi.lt). Tuo pačiu adresu galima rasti deklaracijų formas ir jų užpildymo taisykles. Be to, pažymime, kad Deklaraciją arba Prašymą privaloma pateikti ir už ankstesnius mokestinius laikotarpius, jei jie nebuvo pateikti.

Jeigu veiklos nevykdantis PNV veiklą atnaujina anksčiau nei nurodyta VMI sprendime arba išnyksta kitos aplinkybės, dėl kurių mokesčių mokėtojas buvo laikinai atleistas nuo deklaracijų teikimo, jis per 5 darbo dienas turi raštu (pavyzdys – Taisyklių 4 priede) apie tai pranešti mokesčių inspekcijai ir nustatytais terminais pradėti teikti deklaracijas.

Visą reikiamą informaciją apie mokesčių deklaravimą bei sumokėjimą galima gauti paskambinus trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882, apsilankius VMI svetainėje www.vmi.lt bei pasinaudojus konsultacinėje mokesčių informacijos duomenų bazėje (KMDB) sukaupta medžiaga.