VDI darbo teisės konsultacijų ciklas.

Išeitinė išmoka nutraukiant darbo sutartį

 Išeitinė išmoka mokama arba nemokama – pagal darbo sutarties nutraukimo pagrindą, taip pat nuo darbo sutarties nutraukimo pagrindo priklauso išeitinės išmokos dydis.

 Jei darbo sutartis nutraukiama…

 … šalių susitarimu

 Siūlyti nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu gali ir darbdavys, ir pats darbuotojas (Darbo kodekso 125 straipsnis). Nutraukiant darbo sutartį šalių susitarimu, darbdaviui nenustatyta pareiga mokėti darbuotojui išeitinę išmoką. Jei šalių raštu sudarytame susitarime nesusitarta dėl išeitinės išmokos mokėjimo, išeitinė išmoka darbuotojui nėra mokama. Jeigu šalys susitaria dėl išeitinės išmokos mokėjimo, išeitinė išmoka darbuotojui mokama tokia, kokia numatyta šalių rašytiniame susitarime dėl darbo sutarties nutraukimo.

  … pasibaigus terminui

 Suėjus terminuotos darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį (Darbo kodekso 126 straipsnis). Nutraukiant darbo sutartį suėjus terminuotos darbo sutarties terminui, išeitinė išmoka darbuotojui nėra mokama.

  … pagal darbuotojo pareiškimą, kitais pagrindais

 Nutraukiant darbo sutartį pagal darbuotojo pareiškimą, išeitinė išmoka darbuotojui nėra mokama (Darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalis). Nutraukiant darbo sutartį dėl darbo sutarties pažeidimų, sveikatos būklės  ar teisės į senatvės pensiją įgijimo (Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalis), dėl prastovos ar nemokamo atlyginimo (Darbo kodekso 128 straipsnis) ir kt. pagrindais, darbuotojui priklauso dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

  … darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės

 Nutraukus darbo sutartį darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, pvz., dėl struktūrinių pertvarkymų ar darbuotojo kvalifikacijos (Darbo kodekso 129 straipsnis) arba likvidavus darbdavį (Darbo kodekso 136 straipsnio 1 dalies 6 punktas), atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje.

 Jei stažas darbovietėje:

 – iki 12 mėnesių – išmoka yra vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

 – nuo 12 iki 36 mėnesių – dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

 – nuo 36 iki 60 mėnesių – trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

 – nuo 60 iki 120 mėnesių – keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

 – nuo 120 iki 240 mėnesių – penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

 – daugiau kaip 240 mėnesių – šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio.

 … be įspėjimo

 Nutraukiant darbo sutartį be įspėjimo (pareigūnų reikalavimu, dėl darbuotojo sveikatos, taikant drausminę atsakomybę ir kitais Darbo kodekso 136 straipsnyje nustatytais pagrindais), dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka mokama, kai nėra darbuotojo kaltės dėl darbo sutarties nutraukimo.

 … darbdavio bankroto atveju

 Nutraukus darbo sutartį, kai įsiteisėja teismo nutartis iškelti įmonei bankroto bylą, atleistam darbuotojui išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

  Klausimais, susijusiais su išeitinės išmokos mokėjimu, konsultaciją galite gauti Valstybinės darbo inspekcijos telefonu (8 5) 213 9772, raštu – užpildę paklausimo formą www.vdi.lt arba Facebook‘e.

Audronė Guigaitė
Komunikacijos sk.vyr.specialistė
Valstybinė darbo inspekcija
8-5  265 16 28
audrone.guigaite@vdi.lt